Kursus

Den uformelle leder – online forløb

Opnå succes som uformel leder. Lær om udfordringerne ved at skulle være leder over for kolleger, som du ikke har det formelle lederskab over, og hvordan du løser dem. Kurset består af 3 1-dags moduler med tid til refleksion mellem hvert modul.


Tid og sted

 • 06.01.22

  Online

Varighed: 5 dage

Overkom udfordringerne som uformel leder

Som uformel leder får dine arbejdsopgaver en ekstra sværhedsgrad: Du skal ikke kun lede forskellige typer medarbejdere ved blandt andet at være nærværende og anerkendende; du skal også lede deres formelle leder. Og det er måske den vigtigste og sværeste opgave.

Det er nemlig hos de formelle ledere, du skal sikre opbakning og ejerskab af opgaven, så de hjælper med at stille de helt rigtige kompetencer og øvrige ressourcer til rådighed. De formelle ledere skal også kunne se gevinsten ved at hjælpe med at løse din opgave på bedste vis.

På kurset får du et grundigt kendskab til rollen som uformel leder, og du lærer at blive bedre til både at lede opad og til siden, ligesom du bliver klogere på, hvordan du øger din indflydelse.

Kurset i uformel ledelse foregår online, hvilket sikrer fleksibilitet for dig

Du kan deltage i undervisningen hjemmefra, fra din arbejdsplads, eller hvor du ellers har netadgang og mulighed for at fokusere på at være på kursus. Du får mulighed for at arbejde med dine nye kompetencer mellem de enkelte undervisningsdage, og der er mulighed for at få feedback på dine overvejelser og oplevelser af dine medkursister og underviser, når I mødes igen.

Ligesom på det fysiske kursus lærer du, hvordan du sikrer, at du får tildelt de rette kompetencer og de nødvendige ressourcer til en opgave, selvom du ikke har den formelle råderet over hverken personer eller øvrige ressourcer. Du lærer, hvordan du motiverer og engagerer dit team, når du ikke har det ledelsesmæssige ansvar, hvilket kan være en af de største udfordringer som uformel leder.

Pensum på det fysiske og det online kursus er altså det samme – det er kun selve kursusformen, som er forskellig. På dette kursus får du fleksibiliteten i, at det er online, så du kan gå på kursus hjemmefra eller på arbejdspladsen. Og du får mulighed for at prøve dine nye kompetencer af undervejs, fordi kurset er opdelt i moduler, hvor du mellem modulerne har mulighed for at bringe det lærte i spil på din arbejdsplads.

Kurset tager udgangspunkt i dine og dine medkursisters aktuelle udfordringer som uformelle ledere

Det betyder, at de udfordringer, I møder i hverdagen, indarbejdes i temaerne og diskuteres i grupper. Vi arbejder med jer som uformelle ledere, herunder jeres måde at kommunikere på.

På den måde bliver du som uformel leder bedre rustet til at opnå succes i rollen, når du kender dine egne præferencer og kan tilpasse din adfærd. Det hjælper dig også til bedre at forstå dem, du samarbejder med og afhænger af.

På kurset Den uformelle leder – online forløb arbejder du med:

 • Hvad vil uformel ledelse sige, hvilke muligheder og udfordringer følger med rollen, og hvordan adskiller det sig fra formel ledelse?
 • Metoder og tilgange til at øge indflydelse i samarbejde på en konstruktiv og udbytterig måde
 • Adressering af dine egne udfordringer som uformel leder via diskussioner i grupper og mulige løsninger integreret i undervisningen
 • Kommunikation og samarbejde med afsæt i JTI typologi, hvor vi via konkrete øvelser og eksempler ser på betydningen af menneskers forskellige præferencer

Dette kursus tilbydes også som et fysisk kursus. Læs mere om det her. 

Kurset er for dig, der er eller skal være uformel leder

Rollen som uformel leder findes mange steder i organisationen; marketing, økonomi, forretningsudvikling m.fl., men det kan også være i ”selve forretningen” i form af fx et fagansvar, som projektleder eller i en koordinerende rolle.

Online kurset er specielt for dig, der er i en funktion som uformel leder, men har svært ved at tage tre dage i træk ud af kalenderen og/eller foretrækker at arbejde med din læring hjemme – samtidig med, at du er på kursus.

Her gør vi det nemmere at være med i 3 dage, fordi det er en dag ad gangen samt en introduktion og en opsamling – og det hele foregår online.

Kurset er både for dig, der allerede er uformel leder, og som ønsker at blive mere bevidst om dit ansvar og muligheder, samt for dig, der skal udfylde rollen for første gang.

Uanset om du er helt grøn eller blot synes, at du gang på gang støder ind i de samme udfordringer, er det helt sikkert, at der er masser af nyt at lære på kurset.

Efter kurset kan du:

 • bruge din læring direkte i dagligdagen, fordi du allerede er gået i gang i løbet af kurset
 • udnytte din nye ”online relation” til de øvrige kursister – de er kun et klik væk
 • forstå rollen som uformel leder, og hvordan du bedst løfter den
 • med større effekt lede både opad og til siden
 • fremme et godt samarbejde med ledere og andre interessenter, som har indflydelse på, at I når i mål
 • tilpasse din egen kommunikation, så du skruer på de rigtige kanaler afhængigt af, hvem du skal arbejde sammen med
 • bruge din større indsigt til at øge din gennemslagskraft som uformel leder

Efter kurset har I en medarbejder, der kan:

 • omsætte sin læring til praksis i læringsprocessen
 • udnytte et unikt kompetenceløft uden at medarbejderen har været nødt til at være væk fra arbejdspladsen i flere dage i træk
 • arbejde bevidst med afsæt i rollen som uformel leder
 • unddrage, engagere og påvirke relevante personer i organisationen positivt, skabe medløb og dermed nå de ønskede resultater og mål
 • bedre lede opad og til siden ved klart at formulere, hvilke behov, ønsker og mulige konsekvenser der er i spil
 • tilpasse sin kommunikation, så forståelse og opbakning skabes med alle relevante interessenter

Kurset gennemføres online, hvor deltagere og underviser mødes i Zoom Meeting på de fastsatte datoer og tidspunkter:

 • 2-timers introduktion kl. 18.00-20.00
 • undervisningsdag kl. 9.00-15.00
 • undervisningsdag kl. 9.00-15.00
 • undervisningsdag kl. 9.00-15.00
 • Afrunding og spørgsmål kl. 18.00-20.00

FORBEREDELSE

 • Hvad er vigtigt / særligt betydningsfuldt for mig?
  • Arbejdsmæssigt
  • Privat

Der er ingen formkrav, du bestemmer selv, hvad du vil dele.

 • Mine udfordringer som uformel leder
 • Udfyld JTI

Kurset forløber over 3 separate undervisningsdage kl. 9.00-15.00.

Der er 2-3 uger imellem undervisningsdagene, så der er god tid til at arbejde med det lærte.

Efter kurset vil du få adgang til et online univers, hvor du og dine medkursister kan dele ting med hinanden og kan fortsætte dialogen og udviklingen i jeres roller som uformelle ledere.

Varighed

5 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

13.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

16.000 kr.

Vælg sted og dato

Online arrangement

Startdatoer

Kursusmoduler

Opstart
6. jan. 2022
Kl. 16:00 - 18:00
Dag 1
11. jan. 2022
Kl. 09:00 - 15:00
Dag 2
1. mar. 2022
Kl. 09:00 - 15:00
Dag 3
19. apr. 2022
Kl. 09:00 - 15:00
Afslutning
5. maj. 2022
Kl. 16:00 - 18:00

Tilmeldingsfrist 30. dec. 2021 - kl. 23:59

Torsten Laursen

eMBA i ledelse og HD, uddannet proceskonsulent og Partner i Qant

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere på alle niveauer står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent