Kursus

Den uformelle leder

Skal du skabe resultater gennem andre, som du ikke har det formelle lederskab over? Så kender du udfordringerne ved de manglende stjerner på skulderen.


Tid og sted

 • 03.03.21

  København

 • 17.03.21

  Aarhus C

 • 19.04.21

  København

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 3 dage

Få succes i rollen som uformel leder

Er du koordinator, faglig leder, projektleder, intern konsulent, product owner, scrum master eller måske noget helt andet?

Når du ikke har det formelle lederskab over de ressourcer, du skal bruge for at skabe fremdrift og succeser, får dit arbejde en ekstra sværhedsgrad. For hvordan sikrer du de rette kompetencer til en opgave, når det reelt er en anden person i organisationen, der råder over vedkommendes tid og opgaver? Hvordan skaber du motivation og engagement, når du ikke har det ledelsesmæssige ansvar? Hvordan sikrer du i det hele taget, at du får tildelt de rigtige ressourcer til din opgave?

Det er nogle af de udfordringer, der kan være svære at løse, når man skal fungere i en rolle som leder uden det formelle personaleansvar. For i den situation skal du ikke kun lede forskellige typer medarbejdere ved blandt andet at være nærværende og anerkendende – du skal også lede deres formelle leder. Det er måske den vigtigste og sværeste opgave at løse. Det er nemlig her, din opgave med at få skabt de rigtige rammer for at kunne løse din opgave, starter.

På kurset får du et dybdegående kendskab til rollen som uformel leder. Du lærer, hvordan du bliver bedre til at lede opad og til siden, og hvordan du bedst øver indflydelse. 

Afsæt i dine aktuelle udfordringer

Vi tager afsæt i dine egne aktuelle udfordringer som uformel leder, så de problemer, du møder i hverdagen indarbejdes i temaerne og diskuteres i grupper. Vi arbejder med dig som uformel leder, herunder din måde at kommunikere på.

På den måde bliver du som uformel leder bedre rustet, når du kender dine egne præferencer og kan tilpasse din adfærd samt tilsvarende forstå dem, du arbejder sammen med og er afhængig af.

På kurset arbejder du med:

 • Rollen som uformel leder – hvad er det konkret for en rolle, hvilke muligheder og udfordringer rummer den og hvordan adskiller den sig fra formel ledelse?
 • Ledelse opad og til siden – hvad vil det sige at lede opad og til siden – og hvordan gør man det konkret?
 • Metoder og tilgange til at øve indflydelse på en konstruktiv og udbytterig måde
 • Adressering af dine egne udfordringer som uformel leder – via diskussioner i grupper og mulige løsninger integreret i undervisningen
 • Kommunikation og samarbejde med afsæt i typologi – hvor vi via konkrete øvelser og eksempler ser på betydningen af menneskers forskellige præferencer.

Kurset er for dig, der er uformel leder

Kurset er både for dig, der allerede er uformel leder, og som ønsker at få en mere bevidst tilgang til rollen, samt for dig der for første gang påtager dig en rolle som uformel leder. Vi finder rollen som uformel leder mange steder i organisationen. Det kan f.eks. være i stabe som HR, marketing, økonomi, forretningsudvikling osv., men det kan også være i ”selve forretningen” i form af f.eks. et fagansvar, projektleder, en koordinerende rolle eller lignende.

Så uanset om du er helt ny i rollen eller allerede synes, du bruger unødig tid og frustrationer på de samme forhindringer i din rolle som uformel leder, er der med sikkerhed nyt at lære på kurset. 

Dit udbytte:

 • forstå rollen som uformel leder bedre, samt hvordan du kan løfte rollen 
 • med større effekt lede opad og til siden
 • arbejde proaktivt med at skabe medløb i organisationen
 • fremme et godt samarbejde med ledere og andre interessenter, som har indflydelse på, at du når dine mål
 • tilpasse din kommunikation, så du sender på de rigtige kanaler afhængig af, hvem du skal påvirke eller samarbejde med
 • bruge din større indsigt til at øge din gennemslagskraft som uformel leder

Din virksomheds udbytte

Efter gennemført kursus kan medarbejderen:

 • arbejde bevidst med afsæt i rollen som uformel leder
 • inddrage, engagere og påvirke relevante personer i organisationen positivt, skabe medløb og dermed nå de ønskede resultater og mål
 • bedre lede opad og til siden ved klart at formulere hvilke behov, ønsker og mulige konsekvenser, der er i spil
 • tilpasse sin kommunikation, så forståelse og opbakning skabes med alle relevante interessenter

Sådan forløber kurset Den uformelle leder

Deltagerne får inden kurset lavet en personlig typeprofil. Udbyttet er bl.a. at du får en større forståelse for dine egne præferencer, samt hvordan du bruger denne viden til at arbejde bedre sammen med andre typer – og at du forstår, hvilket ”sprog” du skal tale for at sende på deres kanal. Det giver dig ligeledes en forståelse af, hvordan de kommunikerer, og gør det det nemmere for dig at fokusere på den ”gode intention” og hvad forskellige typer kan bidrage med.

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og case-arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum. 

Program for dagene tilsendes på forhånd.

Inden kurset:

 • Udfyldes JTI Profil
 • Forbered og indsend 1 A4 side om dine primære udfordringer som uformel leder, som det ser ud nu. Eller hvis du er helt ny i rollen – hvilke udfordringer forventer du at stå overfor – og hvor synes du særligt, at du har behov for at blive styrket. 

Vi kan ikke garantere, at vi adresserer alle input, men vi sikrer, at essensen af de udfordringer, der peges på, bliver taget op. Du får tilsendt en skabelon til din forberedelse af dine udfordringer

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

13.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

16.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Venteliste

Kursusmoduler

Afholdes
3. mar. - 5. mar. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

337918

Få ledige pladser

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
17. mar. - 19. mar. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Scandic Aarhus City

Østergade 10

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

337927

Tilmeldingsfrist 13. mar. 2021 - kl. 23:59

Torsten Laursen

eMBA i ledelse og HD, uddannet proceskonsulent og Partner i Qant

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere på alle niveauer står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent