Kursus

Den uformelle leder

Et kursus i uformel ledelse klæder dig på til at skabe resultater gennem andre, som du ikke har det formelle lederskab over, og hjælper dig med at opnå succes i rollen som uformel leder.


Tid og sted

 • 06.10.21

  København

 • 27.10.21

  Kolding

 • 24.11.21

  København K

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 3 dage


Evaluering: 9,1 ud af 10

Opnå succes i ledelsesrollen med et kursus i uformel ledelse

Opgaven med uformel ledelse giver dit arbejde i lederrollen en ekstra sværhedsgrad – for hvordan sikrer du de rette kompetencer til en opgave, når det reelt er en anden person i organisationen, der råder over vedkommendes tid? Hvordan skaber du motivation og engagement, når du ikke har det ledelsesmæssige ansvar? Hvordan sikrer du i det hele taget, at du får tildelt de rigtige ressourcer til din opgave?

Det er nogle af de udfordringer, der kan opstå, når man arbejder med uformel ledelse. Du skal ikke kun lede forskellige typer medarbejdere ved blandt andet at være nærværende og anerkendende – du skal også lede deres formelle leder, og det er måske den vigtigste og sværeste opgave at løse. Det er nemlig her, din opgave med at få skabt de rigtige rammer for at kunne løse din opgave starter.

På kurset i uformel ledelse får du et dybdegående kendskab til rollen som uformel leder. Du lærer, hvordan du bliver bedre til at lede opad og til siden, og hvordan du øger din indflydelse.

Kurset tager udgangspunkt i dine aktuelle udfordringer med uformel ledelse

Vi tager afsæt i dine egne aktuelle udfordringer som uformel leder, så de problemer, du møder i hverdagen, indarbejdes i temaerne og diskuteres i grupper. Vi arbejder med dig som uformel leder, herunder din måde at kommunikere på.

På denne måde bliver du som uformel leder bedre rustet, når du kender dine egne præferencer og kan tilpasse din adfærd samt tilsvarende forstå dem, du arbejder sammen med og er afhængig af.

På kurset i uformel ledelse arbejder du med:

 • Uformel ledelse – hvad er det konkret for en størrelse, hvilke muligheder og udfordringer rummer rollen som uformel leder, og hvordan adskiller den sig fra formel ledelse?
 • Ledelse opad og til siden – hvad vil det sige, og hvordan gør man det konkret?
 • Metoder og tilgange til at øge indflydelse på en konstruktiv og udbytterig måde
 • Adressering af dine egne udfordringer som uformel leder via diskussioner i grupper og mulige løsninger integreret i undervisningen
 • Kommunikation og samarbejde med afsæt i typologi, hvor vi via konkrete øvelser og eksempler ser på betydningen af menneskers forskellige præferencer
  .

Vi tilbyder også dette kursus som et online forløb. Læs mere om det her. 

Kurset er for dig, der er eller skal være uformel leder

Uformel ledelse findes mange steder i organisationen; f.eks. i stabe som HR, marketing, økonomi, forretningsudvikling m.fl., men det kan også være i ”selve forretningen” i form af fx et fagansvar, som projektleder eller i en koordinerende rolle.

Kurset er både for dig, der allerede er uformel leder, og som ønsker at få en mere bevidst tilgang til rollen, samt for dig, der for første gang påtager dig en rolle som uformel leder.

Så uanset om du er helt ny i rollen som uformel leder eller blot synes, du bruger unødig tid og frustrationer på de samme forhindringer, er der med sikkerhed nyt at lære på kurset.

Efter kurset kan du:

 • forstå rollen som uformel leder, samt hvordan du kan løfte den bedre
 • med større effekt lede både opad og til siden
 • arbejde proaktivt med at skabe medløb i organisationen
 • fremme et godt samarbejde med ledere og andre interessenter, som har indflydelse på, at du når dine mål
 • tilpasse din kommunikation, så du sender på de rigtige kanaler afhængigt af, hvem du skal påvirke eller samarbejde med
 • bruge din større indsigt til at øge din gennemslagskraft som uformel leder

Efter kurset har I en medarbejder, der kan:

 • arbejde bevidst med afsæt i rollen som uformel leder
 • inddrage, engagere og påvirke relevante personer i organisationen positivt, skabe medløb og dermed nå de ønskede resultater og mål
 • bedre lede opad og til siden ved klart at formulere, hvilke behov, ønsker og mulige konsekvenser der er i spil
 • tilpasse sin kommunikation, så forståelse og opbakning skabes med alle relevante interessenter

Sådan forløber kurset i uformel ledelse:

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og case-arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum.

Du får inden kurset lavet en personlig typeprofil. På den måde får du en større forståelse af dine egne præferencer, samt hvordan du bruger denne viden til at arbejde bedre sammen med andre typer – og at du vil bedre forstå, hvilket ”sprog” du skal tale for at sende på deres kanal. Det giver dig ligeledes en forståelse af, hvordan de kommunikerer, og gør det det nemmere for dig at fokusere på den ”gode intention”, og hvad forskellige typer kan bidrage med.

Program for dagene tilsendes på forhånd.

Inden kurset:

 • Udfyldes JTI Profil
 • Forbered og indsend én A4-side om dine primære udfordringer som uformel leder, som det ser ud nu. Hvis du er helt ny i rollen: Hvilke udfordringer forventer du at stå overfor – og hvor synes du særligt, at du har behov for at blive styrket?

Vi kan ikke garantere, at vi adresserer alle input, men vi sikrer, at essensen af de udfordringer, der peges på, bliver taget op. Du får tilsendt en skabelon til din forberedelse af dine udfordringer.

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning (morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

13.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

16.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
6. okt. - 8. okt. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

339477

Tilmeldingsfrist 29. sep. 2021 - kl. 23:59

Sydjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
27. okt. - 29. okt. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Comwell Kolding

Skovbrynet 1

6000 Kolding


Arrangementsnummer

339481

Tilmeldingsfrist 20. okt. 2021 - kl. 23:59

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
13. dec. - 15. dec. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Scandic Aarhus City

Østergade 10

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

339480

Tilmeldingsfrist 06. dec. 2021 - kl. 23:59

Torsten Laursen

eMBA i ledelse og HD, uddannet proceskonsulent og Partner i Qant

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere på alle niveauer står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent