18.05.2020
3 min læsetid

Et flertal af danskerne vil gerne sortere mere affald

Regeringens forslag om at strømline affaldssorteringen, så det gøres ens uanset hvor man bor i Danmark, møder opbakning hos danskerne, viser undersøgelse, som IDA har gennemført.

Ole Haun

af Ole Haun

58 procent af danskerne er ifølge ny undersøgelse fra IDA klar til at sortere mere affald.

Regeringens udspil om at affaldssorteringen skal ensartes over hele landet, og at det skal ske med et system, hvor affaldet deles op i ti forskellige affaldstyper, vil være spiseligt for de fleste danskere.

Det viser en ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen, IDA, blandt 2.000 danskere foretaget af Userneeds. Her svarer seks ud af ti, at de er klar til at sortere mere affald, og 80 procent mener, at affaldet skal sorteres ens, uanset hvor i landet man bor.

”Det er derfor positivt, hvis det bliver mere ensartet, hvordan vi alle skal sortere vores affald, og det er noget som danskerne er klar til. Hos IDA mener vi, at det er godt at vores håndtering af affald bliver koblet sammen med klimaindsatsen. Danskerne er villige til at bidrage til et bedre klima, og affaldssortering er blevet en del af hverdagen, som mange slet ikke sætter spørgsmålstegn ved,” siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

Det her handler ikke blot om at leve op til krav fra EU, men om at Danmark udnytter chancen for at blive et foregangsland for cirkulær økonomi

Thomas Damkjær Petersen,
Formand, IDA

”Vi ser regeringens udspil som en opvarmning til omstillingen til cirkulær økonomi, hvor vi ikke bare har fokus på sortering af affaldet, men også på, hvad der sker med det sorterede affald efterfølgende. Samtidig er vi spændte på at se, hvad der kommer af endelige initiativer til forebyggelse af affald,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Udover at danskerne går ind for ensartet sortering i private hjem, er over 80 procent enten enig eller helt enig i, at offentlige institutioner (skoler, børnehaver mv.) skal sortere på samme måde som i private husholdninger.

”Her kan jeg kun være enig med flertallet af danskerne. Det giver god mening, at vi i et land af vores størrelse ensretter vores affaldssortering. Det vil gøre det meget nemmere for både aktører og borgere,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Han håber, at resultatet af de kommende forhandlinger vil resultere i en plan for en egentlig omstilling til cirkulær økonomi på affaldsområdet:

”Det her handler ikke blot om at leve op til krav fra EU, men om at Danmark udnytter chancen for at blive et foregangsland for cirkulær økonomi,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Tal fra undersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført for IDA af Userneeds blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 18-70 år. I alt har 2.000 personer svaret på spørgsmålene.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere