Guide: Organiser jer på arbejdspladsen

Er der 5 ingeniører eller akademikere i din virksomhed, er det en god idé at slå pjalterne sammen og organisere jer. Vi har lavet en guide til at komme godt i gang med virksomhedsgrupper (VG) og akademikerklubber (AK)

Marie Schmidt Sørensen, virksomhedskonsulent i IDA, giver en rundtur i, hvordan og hvorfor man skal organisere sig i sin virksomhed (10 min.)

Hvis der er mere end 5 ingeniører eller 5 akademikere i din virksomhed, kan der oprettes en virksomhedsgruppe (VG) eller akademikerklub (AK)

Forskellen på de to former for organisering er, at virksomhedsgruppen udelukkende består af ingeniører/cand.scient.er, mens en akademikerklub består medlemmer fra en AC akademiker organisation som for eksempel Djøf, DM eller PharmaDanmark.

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilken form, det giver mest mening at oprette. På nogle virksomheder er der primært ansat ingeniører/cand.scient.er og ikke mange andre akademikere, og derfor vil det give mening af lave en ren virksomhedsgruppe. På andre virksomheder er der en mere ligelig fordeling af akademikere, og her kan det det derfor være bedst at lave en fælles klub med andre akademikere.

IDA støtter organiseringen hele vejen

IDA vil til hver en tid gerne hjælpe organiseringen i gang i din virksomhed, og vi kommer gerne ud til jer og fortæller mere om mulighederne på et informationsmøde.

Du er også velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om netop jeres muligheder for lokal organisering.

Beslutter I jer for at blive organiseret, hjælper IDA med alt fra oprettelse og anmeldelse til den daglige støtte.

Ønsker du lokal organisering på virksomheden, enten i form af en virksomhedsgruppe eller en akademikerklub, kan du – i samarbejde med IDA - indkalde til et informationsmøde eller en decideret generalforsamling. IDA hjælper gerne med udsendelsen af invitationer til IDA-medlemmer på virksomheden.

Under informationsmødet vil der typisk være oplæg fra en eller flere, der ønsker at organisere sig. Desuden vil en konsulent fra IDA gerne deltage og blandt andet fortælle om de regler og rettigheder, der gælder for privatansatte tillidsvalgte, om hvordan IDA kan støtte arbejdet både før og efter konstitueringen med værktøjer, uddannelse og i visse tilfælde økonomiske tilskud.

Kontakt

Kontakt virksomhedskonsulent Marie Schmidt Sørensen msn@ida.dk eller 33 18 47 10 for at høre mere.

Hvis der er opbakning til lokal organisering, kan en stiftende generalforsamling enten afholdes i forlængelse af informationsmødet, eller der kan indkaldes til en sådan, når det er afklaret, om der er opbakning til at danne en virksomhedsgruppe (VG) eller en  akademikerklub (AK) Det er en god ide at lægge en invitation ud på jeres intranet, hvis I har mulighed for det, og i det hele taget sprede budskabet blandt jeres kolleger samt overfor ledelsen, for eksempel via HR.

Efter en veloverstået generalforsamling skal den nyvalgte bestyrelse mødes inden for en uge og konstituere sig med valg til formand og næstformand. IDA har standardvedtægter til hhv. akademikerklub og virksomhedsgrupper, man kan tage udgangspunkt i.

Antallet af medlemmer i bestyrelsen afhænger af, hvor mange ansatte der er på virksomheden. Er der under 10 ansatte, kan man nøjes med en formand. Er der over 10 ansatte, skal der være minimum 3 ordinære medlemmer og højst det samme antal suppleanter som ordinære medlemmer.

Når bestyrelsen har konstitueret sig, skal det meldes til IDA eller anden servicerende organisation.

Hvis der er tale om en akademikerklub og bestyrelsen består af medlemmer fra flere faglige organisationer, skal det meldes til de respektive organisationer, som herefter anmelder tillidshvervene til virksomheden. Hvis der er etableret en akademikerklub, er det typisk den organisation, som repræsenterer flest medlemmer, der er servicerende.

Hvis der er tale om en virksomhedsgruppe, skal det altid meldes til IDA.

Bestyrelsen får tildelt en fast juridisk kontaktperson, som herefter er den person, som formanden og næstformanden kan kontakte om specifikke forhold på arbejdspladsen.

Hos jeres juridiske kontaktperson hos IDA kan I blandt andet få rådgivning og sparring inden for ansættelsesret, arbejdsret, løn og forhandling generelt.

IDA anbefaler, at I, som noget af det første, sætter jer sammen i bestyrelsen og får defineret formål og nærtstående opgaver for bestyrelsen.

Det en god ide at få fordelt rollerne imellem jer. Det kunn for eksempel være:

  • Hvem tager sig af at invitere nye ansatte med?
  • Hvem indkalder til generalforsamling?
  • Hvem skal vedligeholde medlemslisten?
  • Hvem skal være i dialog med ledelsen og for eksempel holde kaffemøder med HR?