Modelkontrakt for administrerende direktører

Benyt IDAs modelkontrakt for administrerende direktører, og/eller finde inspiration til enkelte bestemmelser heri. Søg altid rådgivning hos IDA inden du underskriver en direktørkontrakt.

Kunde- og konkurrenceklausuler

Der er aftalefrihed, når det gælder kunde- og konkurrenceklausuler for administrerende direktører. Der er ikke lovgivning om kompensation, varighed og lignende. Kontakt altid IDA inden du underskriver en kunde- eller konkurrenceklausul.

Ansvar og kompetencer

Den administrerende direktør har det øverste ansvar for den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed. Hverken mere eller mindre.

IDA anbefaler, at der for direktører udarbejdes en stillingsbeskrivelse og direktionsinstruks.

Stillingsbeskrivelsen er direktørens personlige arbejds- og opgavebeskrivelse, hvor ledelsesfunktioner, opgaver, mål m.v. er beskrevet. Stillingsbeskrivelsen bør bruges til at afklare forventningerne mellem direktøren og bestyrelsen/ejeren om mål og opgaver for stillingen som administrerende direktør.

  1. Log på Mit IDA for at få en hjælpende hånd til dit CV

    CV-assistenten

  2. Karrieresamtale

    Book en karrieresamtale

Direktionsinstruksen er direktørens mandat i forhold til bestyrelsen og den eventuelle øvrige direktion, og bør indeholde bestemmelser om direktionens interne arbejdsdeling og direktørens økonomiske og organisatoriske beføjelser, forretningsgange og bemyndigelser.

Du kan benytte IDAs forslag til en direktionsinstruks og/eller finde inspiration til enkelte bestemmelser heri. Vær opmærksom på at direktionsinstruksen skal tilpasses den enkelte virksomhed.

Bonus, aktier, incitamentsprogrammer

Som hovedregel er en del af lønnen variabel eller præstationsafhængig. Dette kan være i form af bonus, aktier, warrants eller lignende.

Bonusmål skal være objektive, veldefinerede, nedskrevne og realistiske. Du skal sikre dig i bonusaftalen, at du ved fratræden i regnskabsåret har krav på en forholdsmæssig del af den bonus, du ville have fået udbetalt, hvis du var ansat i selskabet på det tidspunkt, bonussen i øvrigt bliver udbetalt. Ellers har du ikke krav på dette. Det skyldes, at du som administrerende direktør ikke er omfattet af Funktionærloven.

Aftaler om aktier, warrants eller lignende er meget individuelt sammensat og særligt tilpasset den enkelte virksomhed. Direktører bør altid søge rådgivning hos IDA ved tildeling af aktier, warrants m.v.

Ferie

Administrerende direktører er ikke omfattet af ferieloven. Derfor skal det aftales, hvor mange ugers ferie direktøren har. Almindeligvis har direktører 6 ugers ferie. Desuden skal størrelsen af eventuelt ferietillæg aftales. Typisk ligger ferietillægget et sted mellem 1,5 - 4 %.

Opsigelse og fratrædelse

Stillingen som administrerende direktør er en udsat position. Derfor skal der være fornuftige opsigelsesvarsler i en direktørkontrakt. Desuden skal der sikres en fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af selskabets opsigelse.

Opsigelsesvarslet for administrerende direktører ligger typisk på mellem 6 – 12 måneder fra selskabet, mens direktørens opsigelsesvarsel typisk ligger mellem 3-6 måneder.

Typisk fritstilles en administrerende direktør øjeblikkeligt i forbindelse med opsigelse. Det er dog væsentlig, at det i direktørkontrakten sikres, at direktøren har krav på at blive fritstillet.

Der aftales typisk en fratrædelsesgodtgørelse på mellem 12 - 24 måneder i tilfælde af selskabets opsigelse af ansættelsesforholdet.

Administrerende direktører nyder ingen særlig beskyttelse i tilfælde af virksomhedsoverdragelse. IDA anbefaler derfor, at det i kontrakten på forhånd tages højde for en fratrædelsesgodtgørelse i sådanne situationer.

Alt efter hvordan dit ansættelsesforhold afsluttes, har du forskellige rettigheder og pligter. Du kan kontakte IDA og få vejledning omkring, hvad du skal gøre, hvis du overvejer at sige dit job op, indgå en fratrædelsesaftale eller hvis du er blevet opsagt.

Du kan benytte IDAs forslag til fratrædelsesaftale og/eller finde inspiration til enkelte bestemmelser heri. Vær opmærksom på at fratrædelsesaftalen skal tilpasses dit konkrete ansættelsesforhold, og du bør altid søge bistand hos IDA inden du forhandler eller underskriver en fratrædelsesaftale.

Direktørkontrakt

Chief Executive Officer contract

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten