Indefrosne feriemidler

Her kan du få overblik over hvordan du får udbetalt dine indefrosne feriemidler under barsel.

Har du søgt om udbetaling af indefrosne feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, hvor du også i denne periode har været på barsel, kan arbejdsgiver have beregnet feriepenge forkert.

Indefrosne feriepenge skal beregnes af den fulde sædvanlige løn, selvom du under barsel modtog delvis løn eller alene arbejdsgivers pensionsbidrag.

Årsagen er, at du ville have haft ret til ferie med fuld løn på det tidspunkt, hvor du ville afholde ferien, selvom du på tidspunktet for optjening af ferien kun modtog delvis løn.

Feriepengene skal beregnes på grundlag af den sædvanlige løn de seneste 4 uger før påbegyndelse af orlov med delvis løn.

Du skal anmode Lønmodtagernes Feriemidler om genbehandling af udbetalingen senest den 15. januar 2021.

I den periode af din orlov, hvor du alene modtog barselsdagpenge, har du ikke optjent feriepenge.

Har du ikke anmodet om udbetaling af indefrosne feriemidler, kan du her i foråret 2021 anmode om udbetaling af hele beløbet opsparet i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020.
Hold øje med Lønmodtagernes Feriemidler (borger.dk), hvornår der åbnes op for ansøgning om udbetaling.

Du vil primo 2021 modtage en opgørelse over dine optjente feriepenge og kan du se af opgørelsen, at din arbejdsgiver ikke har beregnet feriepenge af din sædvanlige fulde løn under din orlov, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler samt indsende dine lønsedler for september 2019 – august 2020.