Hvad er vilkårene for en ph.d.?

En ph.d. er en akademisk grad, men da der samtidig er tale om en ansættelse, er der også en række arbejdsretslige ansættelsesretlige vilkår og forhold, der gør sig gældende. Vi har samlet de vigtigste pointer om arbejds- og ansættelsesvilkår her.

Få hjælp gennem hele dit ph.d.-forløb
 

Læs mere

Danish

Ph.d. - før, under og efter

Det er en stor beslutning, når du skal afgøre, om du skal tage en ph.d. eller ej. Vi har samlet praktisk info om ph.d., ligesom du kan læse mere om, hvad IDA kan hjælpe dig med, når du overvejer, er i gang med eller tæt på at være færdig med en ph.d.

Læs mere

English

PhD - before, during and after

Embarking on a PhD is a big decision. We present relevant aspects you should consider before deciding to do a PhD, just as you can read more about what IDA can do for you with when you are considering, are already submerged in the process of or close to completing a PhD.

Read more