Agil projektledelse handler om at bevæge sig fremad i iterationer, hvor I konstant udvikler projektet, lærer nyt og skaber gradvis værdi. Derfor er agilitet særligt nyttigt i innovative projekter, eller når der mangler en klar kravsspecifikation.

Artikler

Se alle IDAs artikler om Agil projektledelse

Her kan du se et samlet overblik over alle IDAs artikler om Agil projektledelse.

Se alle artikler

Få faglig sparring

Hvem støtter dig i din udvikling som uformel leder?

I IDA Netværksgrupper for uformelle ledere kan du udveksle erfaringer, dele viden og hente inspiration i et fortroligt forum med op til 15 andre ledere. Gruppen bliver matchet af IDAs netværksfacilitator, der er din sikkerhed for, at I har et fælles udgangspunkt. En netværksgruppe i IDA er en naturlig videreførelse af dit arbejde med dig selv som uformel leder uanset om du er på videre mod en lederstilling, eller om du har fundet den rette hylde.

Find dit netværk

Artikler

Se alle IDAs artikler om agil projektledelse

Her kan du se et samlet overblik over alle IDAs artikler om agil projektledelse.

Se alle artikler