Lønstatistikken

I 2018 steg lønnen for IDAs medlemmer på det private område med 3,9 pct., mens stigningen var 3,2 pct. på det offentlige område. De pæne stigninger skyldes, at der i en lang række brancher er mangel på ingeniører, scient.er og it-specialister.

 

Lønstatistik 2018 - nyeste udgave

  1. Lønberegner

    Se hvad en profil som dig i gennemsnit får i løn

  2. Firmastatistik

    Se lønniveauet i landets større virksomheder.

 

Pålidelighed af IDAs lønstatistik

 

Særligt for selvstændige

Lønstatistikken indeholder også informationer om indtjening og honorar for medlemmer med selvstændigt erhverv.

Selvstændige omfatter medlemmerne som helt eller delvist ejer egen virksomhed eller som gennem kapitalindskud opnår en væsentlig del af deres indtægt som andel i virksomhedens overskud. Statistikken for de selvstændige har fokus på årsindkomst, resultat og omsætning.

Derudover er der fx statistik på medlemmernes timepris på egne timer, der faktureres. Den gennemsnitlige omsætning blandt de selvstændige var i 2017 på godt 7,1 mio. kr. og gav et resultat på knap 1,4 mio. kr.

 

Afvigelser fra Lønberegneren

Du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på dine resultater, når du bruger IDAs Lønstatistik og Lønberegner. Det skyldes, at lønberegneren benytter en statistisk model til at estimere den gennemsnitlige løn på baggrund af flere parametre. Dermed kan Lønberegneren beregne lønnen for en profil, der matcher det enkelte medlem bedre. 

Både Lønstatistikken og Lønberegneren er for de privatansatte baseret på medlemmernes oplysninger om løn og ansættelsesvilkår. For de offentlige er begge baseret på oplysninger fra de offentlige lønregistre.