IDAs Lønstatistik: Sammenlign lønniveau og lønudvikling

Med IDAs Lønstatistik kan du se lønniveauet og lønudviklingen for privatansatte, offentlig ansatte og selvstændige ingeniører, cand. it’er og cand. scient’er, så du har et stærkt værktøj til din næste lønforhandling.

Med IDAs Lønstatistik kan du få overblik over lønudviklingen og lønforhold for privat og offentligt ansatte med ingeniørmæssig beskæftigelse som fx akademiingeniør, civilingeniør, teknikumingeniør, diplomingeniør eller eksportingeniør og for IDA-medlemmer, der er cand. scient, cand. it., levnedsmiddelkandidat eller har en anden naturvidenskabelig uddannelse. 

Lønstatistikken giver overblik over lønniveauet efter: 

  • Stillingstype 
  • Anciennitet 
  • Uddannelsestype 
  • Arbejdsområde 
  • Geografisk område 
  • Virksomhedsstørrelse eller ministerie, region eller kommune. 

IDAs Lønstatistik indeholder også information om indtjening og honorar for selvstændige IDA-medlemmer. 

Du kan bruge IDAs Lønstatistik til at få et godt overblik over lønudviklingen, så du har et stærkt værktøj til din næste lønforhandling – uanset om det er din første lønforhandling som nyuddannet, din årlige lønforhandling i dit nuværende job eller lønforhandling i forbindelse med et jobskifte. 

Få hjælp til din næste lønforhandling 

IDAs Lønstatistik bliver opdateret hvert år 

IDA indsamler hvert år lønstatistik blandt de privatansatte medlemmer og selvstændige. 

Lønstatistikken er baseret på medlemmernes oplysninger om løn - både som bruttoløn og værdien af skattepligtige personalegoder som fx pension, fri telefon, fri avis, bilordning, hjemmecomputer, ekstra fridage og barselsvilkår. 

Lønstatistikken for offentlige ansatte er baseret på følgende oplysninger: 

  • På det statslige område indgår oplysninger fra Økonomistyrelsen om de medlemmer, som IDA har registreret med ansættelse i staten.  
  • På det kommunale og regionale område indgår oplysninger fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) om de medlemmer, som IDA har registreret med ansættelse i kommuner/regioner mv. 

IDAs Lønberegner er opdateret med de nyeste tal 8. december 2021. 

IDAs Lønstatistik er troværdig 

Særlig til dig, der har bidraget til IDAs Lønstatistik 

Hvis du har indsendt data til årets lønstatistik, vil du cirka den 18. december 2021 modtage et personligt løntjek på mail.  

Du kan også tjekke din personlige lønudvikling på Min Løn. 

Log ind på Mit IDA og se din personlige lønudvikling på Min Løn (kun for medlemmer) 

Brug alle IDAs lønværktøjer 

Udover IDAs lønstatistik har du som medlem af IDA adgang til en række lønværktøjer, der stiller dig stærkere til lønforhandling - hvad enten det er din årlige lønforhandling eller lønforhandling i et nyt job. 

Lønberegner - lav en detaljeret beregning af din løn 

Hvis du har brug for et detaljeret og personligt lønestimat, kan du bruge IDAs lønberegner til at give dig et personligt løntjek. Lønberegneren beregner, hvad andre med samme profil som dig får i løn, baseret på det nyeste tal fra IDAs lønstatistik. 

Log ind på Mit IDA og brug IDAs lønberegner (kun for medlemmer) 

Firmastatistik - tjek lønnen i andre virksomheder 

Med IDAs Firmalønstatistik kan du sammenligne lønniveauet i de større virksomheder og fx se, hvad andre tjener i konkurrerende firmaer. 

Log ind på Mit IDA og se IDAs firmatstatistik (kun for medlemmer) 

Vilkårsguide - sammenlign vilkår på tværs af virksomheder 

Løn er ikke bare kroner og ører. Dine ansættelsesvilkår omfatter fx også ekstra ferie, arbejdstid, mulighed for afspadsering eller overtidsbetaling, kompetenceudvikling mm. 

Log ind og sammenlign ansættelsesvilkår på offentlige eller private arbejdspladser (kun for medlemmer) 

Min Løn – se din personlige lønudvikling 

Hvis du har bidraget til IDAs årlige Lønstatistik, kan du følge din personlige lønudvikling på Mit IDA. 

Log ind på Mit IDA og se din personlige lønudvikling på Min Løn (kun for medlemmer)