IDAs lønstatistik er valid og pålidelig

IDAs analyseafdeling har sammenlignet statistikkerne fra IDA og DI. Konklusionen er, at lønniveauerne for ingeniører stort set identiske i statistikkerne fra henholdsvis DI og IDA.

Gennemsnitsløn for civil- og diplomingeniører på basis af hhv. DI og IDA lønstatistik.

Hvis din arbejdsgiver ikke tror på IDAs lønstatistik, og siger, at den blot er et udtryk for fagforeningens ønsketænkning, så kan du roligt sige, at IDAs lønstatistik er meget pålidelig.

Løn-niveauerne i IDAs lønstatistik er meget sammenlignelige med DI’s statistik.

IDAs analyseafdeling redegør i et notat for, at når der korrigeres for dels forskellige lønbegreber dels for forskellige populationer, så er lønniveauerne for de to grupper af ingeniører stort set identiske i statistikkerne fra henholdsvis DI og IDA.

Det er således IDAs opfattelse, at IDAs lønstatistik er et meget pålideligt redskab at tage udgangspunkt i, når medlemmerne skal forhandle løn med deres arbejdsgivere.