Video: Den uformelle leder

Hvordan skaber du motivation og engagement, når du ikke har det ledelsesmæssige ansvar? Og hvordan sikrer du de rette kompetencer til en opgave, når det reelt er en anden person i organisationen, der råder over vedkommendes tid og opgaver?

Beskrivelse

Hvordan skaber du motivation og engagement, når du ikke har det ledelsesmæssige ansvar? Og hvordan sikrer du de rette kompetencer til en opgave, når det reelt er en anden person i organisationen, der råder over vedkommendes tid og opgaver? Det kan du få svar på i dette webinar, der stærkt inspireret af det kendte radioprogram “Mads og monopolet” diskuterer dilemmaer for uformelle ledere.

Panelet består af vores underviser på IDAs kursus Den uformelle leder, Torsten Laursen og to tidligere kursusdeltagere. De behandler et udvalg af de dilemmaer og/eller udfordringer, I som uformelle ledere sender ind til os inden webinaret.

På webinaret får du perspektiver fra to uformelle ledere, som i deres hverdag bokser med nogle af de samme ting som dig. Det er en spændende dialog med input, som du kan bruge i dine egne overvejelser, og vi giver inspiration til, hvordan du arbejder mere aktivt med din uformelle ledelse.

Hvad kan det være for dilemmaer, vi vender? Det kunne være:

  • Skal jeg være mest loyal overfor den opgave, jeg er blevet stillet af min chef og drive den igennem, eller skal jeg være mere loyal overfor de kollegaer, der skal hjælpe mig, men som i forvejen har alt for travlt?
  • Hvordan sikrer jeg de rette kompetencer til en opgave, når det reelt er en anden person i organisationen, der råder over vedkommendes tid og opgaver?
  • Hvordan sikrer jeg, at jeg får tildelt de rigtige ressourcer til din opgave?

Underviser: Torsten Laursen, underviser på IDAs kursus Den uformelle leder

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere på alle niveauer står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

Deltag på IDAs kursus Den uformelle leder

Skal du skabe resultater gennem andre, som du ikke har det formelle lederskab over? Så kender du udfordringerne ved de manglende stjerner på skulderen. Læs mere her.