Dårlig mobildækning plager mange danskere

Hver tiende dansker oplever problemer med mobildækningen i hjemmet.

Rigtig mange danskere oplever fortsat, at mobildækningen på deres bopæl ikke er god nok. På landsplan er 10 % ramt af problemet, viser en undersøgelse blandt godt 2.000 danskere aldersgruppen 18-70 år foretaget af Userneeds for IDA. 

Det er specielt i små byer med under 1.000 indbyggere og i landområderene, at danskerne angiver, at de har enten dårlig eller meget dårlig dækning. Her oplever henholdsvis 23 og 25 % dækningsproblemer. I byer med over 100.000 indbyggere er dækningen heller ikke optimal, men her svarer kun 5 %, at de har problemer med mobildækningen.

I efteråret sikrede frekvens-auktion, at 2.185 husstande, virksomheder og sommerhuse i landdistrikterne har fået udsigt til bedre net- og mobildækning, og det er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig alt for mange, der oplever dårlige forbindelser, mener IDAs tele-ekspert Thomas Haagendal

”Gode mobilforbindelser er i dag helt klare forudsætninger for at vi som borgere kan passe arbejde, skole, kontakt til offentlige myndigheder og det personlige netværk. Desuden nytter det ikke, at borgere og virksomheder fravælger at etablere sig i specifikke områder i Danmark på grund af dårlig dækning,” siger han. 

Mobiloperatørerne har konstant fokus på dækningsproblematikken, og kommuner og regioner er i stigende grad blevet opmærksomme på, at god dækning er en forudsætning for livet i lokalområderne. Man burde også arbejde meget mere systematisk med uvildig kortlægning af dækningen i lokalområderne for at dokumentere den faktiske brugeroplevelse, hvis man vil have et ordentligt datagrundlag som fundament for en koordineret indsats, mener IDAs tele-ekspert.

Thomas Haagendal påpeger dog, at kombinationen af mobiltelefonens antenne og valg af teleselskab kan være medvirkende til oplevelsen af udfald og dårlige forbindelser.

”Her kan borgere selv gøre noget ved at sikre sig den rette mobiltelefon hos den operatør, der bedst opfylder den enkeltes behov, og hvor prisen måske kommer i anden række. Men det ændrer ikke på, at danskernes oplevelser er reelle nok. Med indførelsen af smartphones, som er mere computer end telefon og for nogle mærkers vedkommende betydeligt ringere som telefon, er oplevelsen ikke blevet bedre,” siger han.

Hvordan synes du, at mobildækningen er på din bopæl?


Kilde: Userneeds for Ingeniørforeningen, IDA (2.025 svar)