Hæder til ekspert i trådløs kommunikation

Dedikeret forsker og underviser inden for trådløs kommunikation og avanceret sandsynlighedsregning er årets modtager af Agnes og Betzy-prisen.

Gunvor Elisabeth Kirkelund (32) beskrives som en inspiration og et forbillede for både kvindelige og mandlige ingeniørstuderende gennem sit daglige arbejde på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Her underviser hun på elektronikstudiet i fagligt tunge fag inden for regulering og avanceret sandsynlighedsregning. Fag som traditionelt har haft få eller ingen kvindelige studerende.

I indstillingen lyder det, at Gunvor Elisabeth Kirkelund målrettet arbejder med at få kvindelige studerende til at føle sig hjemme på studiet og fremme ligestillingen.

”Jeg prøver i høj grad at være en god rollemodel for de kvindelige studerende og tale med dem om de erfaringer, jeg har gjort mig om at være ene kvinde i en arbejdsgruppe. Når man er i en mandeverden, er det vigtigt for mig, at man fagligt kan konkurrere med sine mandlige kollegaer – og hvis muligt helst overgå dem en lille smule. Det er noget, jeg forsøger at give videre, og som jeg kan se virker for mine kvindelige studerende,” siger Gunvor Elisabeth Kirkelund.

Allerede som 23-årig begyndte hun at undervise på universitetsniveau. Nu knap 9 år senere er hun netop blevet ansat som lektor efter 3 år som adjunkt. Her beskrives hun som en dedikeret underviser, der har specialiseret sig i vejledning af studerende og udfordringer i gruppearbejde. Bl.a. når det handler om kvindelige studerende, som føler sig marginaliseret i projektgrupper. Hendes unge alder er med til, at kvinderne kan spejle sig i hende, lyder det i indstillingen.

”I studietiden var det nok i høj grad det, at drengene ikke turde spørge, om jeg ville med, når de skulle have en øl efter studierne. På studiet kunne det også godt være lidt barsk at få det til at virke fornuftigt i en studiegruppe. Jeg har ikke oplevet samme form for problemer, efter at jeg er blevet færdiguddannet. På min nuværende arbejdsplads har jeg kun oplevet, at det det har været en fordel for mig at være kvinde, fordi det giver mig nogle andre erfaringer, når jeg vejleder og underviser,” siger hun.

Gunvor Elisabeth Kirkelund forsvarede sin ph.d. i 2014 inden for trådløs kommunikation, og hun har en stærk forskningsprofil inden for avanceret sandsynlighedsregning. Hendes cv afslører også, at hun har været gæsteforsker i 4 måneder ved ETH Zürich, der regnes blandt verdens førende tekniske universiteter.

Pt. er hun på barselsorlov med sin datter Laura, der blev født i april.

Om Agnes & Betzy-prisen
Agnes & Betzy-prisen består af et rejselegat på 25.000 kr.

IDA uddeler Agnes & Betzy-prisen årligt. Prisen skal gå til en person, der er med til at fremme ligestillingen, synliggøre kvinder inden for ingeniørfaget eller til en kvinde, der har gjort noget bemærkelsesværdigt i eller for ingeniørfaget.

Prisen blev stiftet i 1997 i anledning af 100-året for Agnes Nielsen og Betzy Meyer, der var de første kvindelige ingeniører i Danmark.