IDA-netværk bidrager til rapport om bæredygtighed

Netværket IDA Global Development er blandt bidragydere til rapport om bæredygtig udvikling, som Mellemfolkeligt Samvirke har taget initiativ til

Rapporten er et forsøg på at finde danske svar på FN’s udkast til 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling. I alt har 25 forskellige danske organisationer bidraget til de 34 afsnit i bogen, som præsenterer 102 bud på, hvordan vi kan løse nogle af de helt store spørgsmål og udfordringer, verden står over for.

Til forskel fra tidligere vil de nye verdensmål nemlig ikke kun se på, hvordan vi hjælper udviklingslandene op ad stigen. ”Der er lagt op til at se vores eget samfund efter i sømmene, og at politikerne forpligter sig til forandringer og omstilling”, som det hedder i en omtale af rapporten på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside om baggrunden for initiativet.

Det er formanden for IDA Global Development, Erik Blas, som har bidraget til rapportens afsnit om mål 9, som handler om infrastruktur, industrialisering og innovation.

Han anfører bl.a., at Danmark bør være mere aktiv i multilateral sammenhæng med at sætte bindende industristandarder i overensstemmelse med hensigten i de overordnede bæredygtige udviklingsmål.

Derudover nævner han, at Danmark skal sikre bedre muligheder for international kompetence- og praksisudvikling blandt unge danskere. Her har IDA Global Development i øvrigt allerede selv søsat et initiativ: I marts 2015 havde netværket nemlig premiere på et 1-årigt forløb for unge ingeniører og andre nyuddannede kandidater, som ønsker en karriere inden for globalt udviklingsarbejde.

Læs rapporten: FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling kræver dansk handling lokalt og globalt, som mellemfolkeligt Samvirke og 24 danske organisationer står bag.

Læs mere om FN’s forslag til de 17 verdensmål, som skal op til vedtagelse i september, hvor Mogens Lykketoft sætter sig i formandsstolen under de afgørende forhandlinger på FN’s generalforsamling om de nye bæredygtighedsmål.