Manglende aftale om statsansattes spisepause spøger stadig

Enighed om aftale på det kommunale område øger presset på forhandlingerne for de statsansatte, mener formand for IDA Offentlig, Carsten Eckhart Thomsen.

Forhandlerne på det kommunale område er nået til enighed om en aftale.

Det øger naturligvis presset i forhandlingerne for de statsansatte, mener formanden for de offentligt ansatte i Ingeniørforeningen, IDA Carsten Eckhart Thomsen.

”Nu er knasterne på lønområdet og lærernes arbejdstid høvlet ned. Derfor er der kun en af de store knaster tilbage. Det er derfor også min klare forventning, at der findes en løsning på spisepausen for de statsansatte,” siger han.

Carsten Eckhart Thomsen, der også er IDAs chefforhandler på OK18, mener, at det er helt essentielt, at spisepausen bliver skrevet ind i overenskomsten.

”Hvis spisepausen ikke skrives ind i en overenskomst, og fortsat står tilbage som en kutyme, risikerer vi, at arbejdsgiverne kan tage den fra vores medlemmer. Det betyder rent faktisk en regulær lønnedgang, fordi man i praksis øger arbejdstiden. Det mener vi ikke er rimeligt,” siger han.

IDAs chefforhandler henviser desuden til, at den manglende aftale om spisepausen også betyder, at akademikerorganisationerne på det regionale område endnu ikke har skrevet under på den aftale, LO-forbundene har indgået med Danske Regioner.

”Derfor er det i alles interesse, at også knasten om spisepausen bliver fjernet,” siger Carsten Eckhart Thomsen.

IDA har cirka 7.000 medlemmer i staten, 2.600 i kommunerne og 700 i regionerne.