Overvejer du at blive projektleder?

Har du glæden ved naturvidenskab og skal fortsætte som specialist, eller skal du være projektleder?

Som projektleder er du hverken specialist eller leder. Du skal derfor trække på både din fagtekniske viden og ledelsesredskaber. Hvis du har taget springet fra specialist til projektleder, har det måske ikke ligget i kortene at du vil komme i en lederrolle. Du er blevet projektleder på baggrund af dine faglige kundskaber og fordi din arbejdsgiver vil give dig mere ansvar. Eller også har du længe ønsket at blive projektleder og har derfor målrettet dine tidligere valg efter det.

Mange af IDAs medlemmer er mest glade for at lede, planlægge og koordinere fagligheden. De færreste vil være generelle administrative projektledere. Hvis du går fra at være specialist til projektleder, så husk at din specialistviden til dels går tabt, fordi din koncentration fremover ligger i projektledelsen.

Er du projektleder som koordinator, hvor du anvender din faglighed til at lede den tekniske del af projektarbejdet og hvor glæden ved det naturvidenskabelige vægter højt, så anbefaler vi, at du kigger på forventningerne til specialister i fremtiden. Er du projektleder som administrator, hvor dit fokus ligger på strategi og økonomi, så tag et kig på forventningerne til ledere i fremtiden.

Kompetenceudvikling

Fordi du er dygtig til dit fag, kan du måske have udfordringer i forhold til at uddelegere opgaver. Derfor skal du have mulighed for at få de kompetencer du har behov for i din nye projektorienterede rolle. Det kan fx være værktøjer indenfor koordinering, prioritering, forretningsforståelse, økonomi og strategisk planlægning. Det handler om at skabe en god balance mellem de udfordringer og de forudsætninger du har. Derfor kan det være, at du har behov for yderligere uddannelse så du er klædt på til projektlederrollen og relationer, hvilket du fx kan gøre gennem IDAs projektlederkurser.

Som ny projektleder kan det derudover være svært at tilpasse sig rollen. IDAs projektlederundersøgelse viser at det specielt er de relationelle kompetencer projektleder føler de mangler. Dette kan fx være konflikthåndtering, kommunikation og gennemslagskraft, medarbejdermotivation og medarbejderledelse.  Derfor kan det være nyttigt at lære af andre erfarne projektledere, der har været i samme situation. Det kan give inspiration at få en mentor, fx gennem IDAs mentorordning eller de fagtekniske netværk.