Projektledere i høj kurs

Flere end 6 ud af 10 projektledere er blevet headhuntet eller forsøgt headhuntet. Det viser en ny undersøgelse blandt medlemmerne af IDAs projektlederpanel. 

Der er mangel på højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig indsigt. Kan man lægge årelang erfaring som projektleder oven i, er efterspørgslen ekstra høj. Det viser en ny undersøgelse blandt de 1.280 medlemmer af IDAs projektlederpanel. 

I undersøgelsen svarer 61 % af medlemmerne, at de er blevet headhuntet eller forsøgt headhuntet til en anden projektlederstilling, efter de har sat sig i stolen som projektleder. Og jo større erfaring, man har, desto højere kurs er man i blandt headhunterne. Blandt dem, som har arbejdet som projektledere i 16 til 20 år, er 81 % blevet prikket på skulderen af en headhunter. 

”Projektledelse er udfordrende disciplin. Har man bevist, at man både kan sætte et projekt i søen og også sikre, at det når i havn ’on budget on time’, så sidder man med gode kort på hånden. Det er medvirkende til at gøre projektledere med indsigt i it, teknologi og naturvidenskab eftertragtede. Vi oplever desværre store problemer med flaskehalse på arbejdsmarkedet for denne type vidensarbejdere, så det er kun naturligt, at den tårnhøje efterspørgsel også smitter af på projektledere inden for disse felter,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA. 

Undersøgelsen kaster også lys over, hvad virksomhederne kan gøre for at holde på projektlederne. Her er de væsentligste faktorer højere løn, mere efteruddannelse og større indflydelse. Dog vægter kvinderne mere efteruddannelse højere end en tungere lønpose.

”Det er de klassiske håndtag, arbejdsgiverne skal skrue på, hvis de vil fastholde disse værdifulde medarbejdere og øge deres jobglæde. Når projektlederne selv har så stort fokus på efteruddannelse og øget indflydelse, så skyldes det, at mange projektledere oplever et stort krydspres. Det klassiske eksempel er, at de sidder med ansvaret for projektets økonomi og tidsplan, men de kan ikke råde over medarbejderressourcer. Her kan øget indflydelse og mere efteruddannelse hjælpe den enkelte til at begå sig bedre i projektlederrollen,” siger Juliane Marie Neiiendam. 

Undersøgelsen viser også, at arbejdsglæden er størst blandt de projektledere, der selv har valgt den karrierevej. I den gruppe finder 91 % jobbet attraktivt. Blandt de projektledere, der har fået trukket rollen ned over hovedet af deres arbejdsgiver, synes blot 68 %, at projektlederjobbet er attraktivt. 

Har du fået tilbud om ansættelse andre steder, siden du fik rollen som projektleder? Pct.


Kilde: IDAs Projektlederpanel 2017 


Hvad skal der til for, at din arbejdsgiver holder på dig? Pct. (blå = kvinder, rød = mænd)


Kilde: IDAs Projektlederpanel 2017