Solidt vækstudspil fra regeringen

Regeringens udspil til vækstplan rammer meget præcist, når det gælder en række af de produktivitets- og vækstudfordringer, Danmark står over for, mener Ingeniørforeningen, IDAs formand

IDAs formand kvitterer bl.a. for planens fokus på Danmark som produktionsland. Herunder på bedre muligheder for investeringer i ny teknologi og en mere målrettet satsning på at matche udbuddet af medarbejdere med de uddannelser, som virksomhederne efterspørger.

”Flere penge til innovation, øget optag på erhvervsrelevante universitetsuddannelser og mulighed for at tiltrække højtuddannede udlændinge er nogle af de ingredienser, der skal til, for at skabe vækst og job,” siger Frida Frost.

”Men hvis vi skal forankre væksten, skal vi have flere højtuddannede ud i de små industrivirksomheder, og her savner jeg endnu flere incitamenter, som rent faktisk får de små virksomheder til at ansætte højtuddannede,” understreger hun.

Det kunne fx være en ubureaukratisk vækstpilotordning, hvor de mindre virksomheder får løntilskud til at ansætte en højtuddannet, mener Frida Frost:

”Erfaringen viser jo, at det typisk fører til ansættelse af flere medarbejdere, når mindre virksomheder ansætter højtuddannede”, påpeger Frida Frost.