Usagligt at fyre IDA-medlem i masseafskedigelse

Det hører til sjældenhederne, at domstolene blander sig i, hvem der bliver afskediget i forbindelse med en masseafskedigelse. Men det gør Østre Landsret i en sag, IDA netop har vundet på vegne af et medlem. 

Når en virksomhed melder en fyringsrunde ud, er det et frit arbejdsgiverskøn, som afgør, hvem der bliver prikket i runden. Men det princip bliver nu udfordret af en ny afgørelse fra Østre Landsret.

I den konkrete sag mener landsretten, at det var usagligt, at et IDA-medlem blev fyret i forbindelse med en varslet masseafskedigelse. Landsretten mener, at IDA-medlemmet var den bedst kvalificerede af de 2 ingeniører, der var i skudlinjen i fyringsrunden.

Østre Landsret er enig med arbejdsgiveren i, at det var sagligt at skære ned på antallet af medarbejdere, da virksomheden stod midt i en større sparerunde. Men at det blev en ældre ingeniør, der fik fyresedlen, var usagligt, da han var bedre kvalificeret end den ingeniør, der ikke blev opsagt. Det mener landsretten.

De 2 ingeniører var de eneste i virksomheden, der havde en særlig brandteknisk certificering, som virksomheden var afhængig af for at kunne løse opgaver for sine kunder.

”Det er usædvanligt, at domstolene tager stilling til, om afskedigelsen af en bestemt medarbejder er saglig eller usaglig, når der foreligger en besparelsessituation. I de tilfælde kan vi sjældent stille meget op med mindre der er tale om diskrimination eller lignende. Vi er naturligvis tilfredse med landsrettens afgørelse,” siger Kim Schioldann, advokat i IDA.

Ifølge dommen skal virksomheden betale 135.000 kr. svarende til 3 måneders løn til IDA-medlemmet for usaglig afskedigelse.