VEU skal også tilgodese højtuddannede

Hvis mulighederne i den hastige udvikling i ny teknologi, øget digitalisering og automatisering skal gribes, kræver det, at alle faggrupper på det danske arbejdsmarked får lige adgang til efter- og videreuddannelse. Derfor skal VEU-midlerne ikke kun øremærkes ufaglærte og faglærte. 

Om kort tid sætter statsminister Lars Løkke Rasmussen sig for bordenden til 3-partsforhandlinger om efter- og videreuddannelse med arbejdsmarkedets parter. Der har IDAs formand Thomas Damkjær Petersen en klar forventning om, at hele systemet for voksen- og efteruddannelse, VEU, får en gennemgribende opdatering, så midlerne kommer alle grupper på det danske arbejdsmarked til gode. Også IDAs medlemmer.

Som systemet er skruet sammen i dag, betaler danske virksomheder årligt mere end 5,7 mia. kr. i uddannelsesbidrag, også kaldet AUB-bidrag. Her bidrager højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig baggrund med 230 mio. kr. IDAs medlemmer kan bare ikke få gavn af midlerne, da de ikke kan anvendes af højtuddannede – de er øremærket ufaglærte og faglærte. Men VEU-midlerne bliver ikke anvendt, og i dag ligger der ca. 3 mia. kr. afsat til voksen efter- og videreuddannelse og samler støv i staten.

”Livslang læring er vigtigere end nogensinde før. Industri 4.0 vil stille nye krav til alles kompetencer i et tempo, vi hidtil ikke har set. Det gælder for alle på arbejdsmarkedet. Du er ikke færdiguddannet, ligegyldig om du er faglært eller akademiker. Hurtigt efter du har fået dit svendebrev eller bevis på, at du er ingeniør, skal du i gang med at efter- og videreuddanne dig. Hvis vi skal udnytte potentialerne i ny teknologi og imødegå et truende kompetencegab, er det tvingende nødvendigt, at hele VEU-systemet skrues sammen, så midlerne tilgodeser alle, fra ufaglærte til højtuddannede,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Han peger også på, at udbuddet af efter- og videreuddannelse trænger til et 360 graders eftersyn, så det i højere grad tager udgangspunkt i de teknologier og kompetencer, som danske virksomheder har brug for både her og nu og i fremtiden.

”Vi foreslår, at der som en forsøgsordning afsættes en pulje på 100 mio. kr. fra de uforbrugte VEU-midler, som skal sikre udviklingen af et større, dybere og mere relevant udbud af teknisk og naturvidenskabelig efter- og videreuddannelse. Puljen skal også skabe grobund for nye teknologiklynger, og midlerne skal kunne søges af både offentlige og private aktører,” siger Thomas Damkjær Petersen.

At der er et udækket behov for bedre, dybere og mere relevant teknisk efteruddannelse og kompetenceudvikling, dokumenteres i 2 nye undersøgelser, som IDA har lavet – en medlemsundersøgelse og en caseundersøgelse foretaget blandt 15 mellemstore og store virksomheder.

I medlemsundersøgelsen svarer hver fjerde IDA-medlem, at faktorer som netop manglende relevant udbud af efteruddannelse har været en væsentlig barriere for, at de ikke fik den efteruddannelse, de ønskede og har behov for. Samme undersøgelse viser, at det netop er fagspecifik teknisk kompetenceudvikling, medlemmerne prioriterer allerhøjst. Fra caseundersøgelsen lyder samme sang. Her peger en tredjedel af virksomhederne på, at de ikke kan finde relevant kompetenceudvikling på tiltrækkeligt højt niveau, som matcher medarbejdernes og virksomhedens behov. Samtidig svarer 4 ud af 5 virksomheder, at manglende kompetenceudvikling af deres højtuddannede medarbejdere har negativ indflydelse på virksomhedens samlede performance.

Ifølge Thomas Damkjær Petersen kan den fremtidige udvikling af teknisk efteruddannelse eksempelvis ske i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, GTS-institutterne, brancheorganisationer, faglige organisationer og andre private aktører for at understøtte et kvalificeret og sammentænkt udbud af tekniske efter- og videreuddannelser på tværs.

Inden for hvilke områder ønsker du kompetenceudvikling i det kommende år?


Kilde: IDA

I hvilken grad har følgende forhold haft betydning for, at du ikke deltog i den kompetenceudvikling, som du ønskede? (procent)


Kilde: IDA
Note: De udbudsrelaterede barrierer er markeret med kursiv i tabellen