IDAs klimaindsats

IDA arbejder for en ambitiøs klimaindsats på nationalt og europæisk plan med nul-emission af CO2 i år 2050

Naturvidenskaben har talt. FN’s klimapanel IPCC består af verdens fremmeste klimaforskere i indenfor biologi, geologi, oceanologi og mange flere forskere med en dyb indsigt i jordens klimatiske systemer.

IPCC konkluderer i deres seneste rapport, at en 1,5 graders stigning vil få store konsekvenser for vores levevilkår.

De reduktionsindsatser af CO2, som verdens lande har indmeldt til FN som et led i Parisaftalen, ligger markant under, hvad der vil være nødvendigt for opfyldelsen af 1,5 grader-målet.

Det betyder, at vi i Danmark ikke alene skal have en ambitiøs og handlekraftig klimapolitik, men at vi skal arbejde i to spor – et nationalt og et internationalt – for vi har i høj grad også en opgave med at presse på i EU-systemet.

EU har sat som mål at sænke CO2-udledningen med 40 pct. i 2030, og med 80-90 pct. i 2050.

Det er slet ikke nok. EU skal på en bane mod nul-emission før 2050.

Tilmeld dig < 1,5 grader

  • Dybdegående artikler
  • Fokus på klimakampen
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbrev

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere