14.10.2021
3 min læsetid

Danmark skal satse på e-roads til tung transport

Klimarådets tiltrængte transportrapport understreger vigtigheden i at få sat lastbiler længere op på klimadagsordenen, nødvendigheden af en sektorstrategi og en fælles europæisk indsats for e-roads

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Vigtigheden i at handle hurtigt på transportområdet bliver cementeret nu med Klimarådets rapport ’Veje til klimaneutral lastbiltransport’. For lastbilers CO2-udledning har længe gået under radaren i klimadebatten, hvor transportsektoren i modsætning til alle andre sektorer ikke har formået at reducere dets udledninger siden 1990. Særligt temaet om e-roads bliver modtaget med kyshånd i IDA.

”Tak til Klimarådet for at sætte klimabelastningen ved varetransport højt på dagsordenen, for den tunge transport har alle dage været klimaets smertensbarn, for det er i dag teknologisk muligt at løse de udfordringer. Danmark er en lille spiller i det store transportklimaregnskab, men vi er en del af et stort distributionsnet i Europa. Derfor mener jeg, vi skal samarbejde med Tyskland og Sverige, hvor de allerede arbejder med e-roads, der kan forlænge rækkeviden for batterilastbiler. Jeg ser ingen grund til, at Danmark ikke også skal bidrage væsentligt til denne udvikling,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Klimarådets rapport adresserer tre udfordringer med e-roads. For det første findes de elektriske vejsystemer i dag kun på forsøgsstrækninger. For det andet har e-roads særlige praktiske udfordringer, hvor eksempelvis en nedfalden køreledning kan ramme hele vejstrækninger. For det tredje er en fordelagtig økonomi betinget af en høj udnyttelsesgrad og udrulning i mange lande.

”Vi er jo afhængige af fællesskabet, når de store transportbeslutninger skal træffes. Vores nabolande er i fuld sving med at arbejde for e-roads, og derfor kan den danske regering med fordel presse på i EU for hurtig afklaring af, om hvilke perspektiver der er i en fælleseuropæisk satsning på e-roads,” siger Thomas Damkjær Petersen.

IDA mener også, at en klimasektorstrategi er nødvendig for fremtidens arbejde med den tunge transports bidrag til at opnå klimaneutralitet. Vi er enige med Klimarådet i, at teknologier som power-to-x ikke skal prioriteres til lastbiler – det skal primært bruges i skibe og fly. Udviklingen af den nødvendige infrastruktur for drivmidler bør være et centralt element af en sådan sektorstrategi.  

”Klimarådets forslag til en national sektorstrategi, som gerne skal omfatte hele transportsektoren, er en rigtig god idé. Mine ønsker til en sektorstrategi skal blandt andet indeholde løsninger på, hvordan vi kan speede elektrificering af varedistribution op, hvordan vi kan bruge vores havne bedre, men også hvordan Danmark bedst indgår i en europæisk sammenhæng,” siger Thomas Damkjær Petersen.

I dag udleder lastbiler i Danmark ca. 1,7 mio. tons CO2 årligt. Med nuværende klimatiltag, som blandt andet tæller iblandingskrav og EU-krav til bilmotorer, forventer man en reduktion på 0,2 frem mod 2030. Derfor skal lastbiler reducere mere for at møde 2030-mål og på sigt blive C02-neutrale.

 

. Vores nabolande er i fuld sving med at arbejde for e-roads, og derfor kan den danske regering med fordel presse på i EU for hurtig afklaring af, om hvilke perspektiver der er i en fælleseuropæisk satsning på e-roads

Thomas Damkjær Petersen,
Formand for IDA

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere