09.03.2020
2 min læsetid

Energiplanlægning skal tilbage i dansk politik

Klimarådets anbefalinger understreger tydeligt, at energiplanlægning er en nøglefaktor for en fossilfri fremtid. Vi skal have gang i alle løsninger, og her bør Power-to-X spille en rolle.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Det er en helstøbt rapport, der i dag er landet på regeringens bord fra Klimarådet. Rapporten ’Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark’ kommer rigtig godt og grundigt omkring, hvordan vi bedst kan nå 70-procentsmålet i 2030 og giver konkrete anbefalinger til, hvilke tiltag der skal i brug for at nå i mål.

»Klimarådet omfattende og grundige rapport om vejen til 70 pct. viser tydeligt, at klimaudfordringen kræver, at vi spiller på alle tangenter på klaveret. Det er tydeligt, at vi skal have energiplanlægningen tilbage. Indsatser nationalt og lokalt skal koordineres, når vi skal have olie og gas ud af vores varmeforsyning. Det betyder, at det er en vigtig opgave i den kommende klimahandlingsplan at få nationale tiltag til at hænge sammen med lokale handlemuligheder,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Men i Klimarådets rapport, som både har fokus på de konkrete teknologier og adfærd, der skal drive omstillingen mod et samfund med færre udledninger af drivhusgasser, og på de politiske virkemidler, som skal realisere de forskellige omstillingselementer, savner vi i IDA en langt større prioritering af Power-to-X.

»Det bekymrer mig, at konklusionerne i rapporten kan læses sådan, at Power-to-X ikke er en vej at gå i retningen mod klimaneutralitet på den lange bane. Det mener jeg ikke er tilfældet; dels er Power-to-X i nogle sammenhænge en cirkulær løsning til vores energiforbrug og dels en teknologi, der ikke bare i Danmark – men i hele verden – kan skubbe fossil energi ud. Og hvis vi skal i mål med klimaneutralitet i Danmark kræver det, at vi allerede nu udvikler nye metoder for energilagring og arbejder sammen på tværs af sektorer for at komme i mål. Her er Power-to-X en oplagt løsning,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X eller electrofuels er en samlet betegnelse for flere teknologier, hvor man laver brint på el, der er produceret på vedvarende energi.

Brinten kan så – i kombination med CO2 eller nitrogen – blive til syntetiske flydende eller gasformige brændstoffer eller syntetiske kemikalier. Disse kan bruges som erstatning for fossilt baserede brændstoffer som benzin, diesel og gas.