03.11.2019
3 min læsetid

Fremtidens luftfart kræver store omvæltninger

Ved at skifte til mere bæredygtigt brændstof som electrofuels, foretage tekniske forbedringer og indføre bedre trafikstyring, kan flytrafikken gøres mere bæredygtig. Det vurderer 133 flyeksperter i en ny analyse fra Ingeniørforeningen, IDA.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Fly set nedefra

Der forskes massivt i electrofuels og batterier, for det er en af de langsigtede løsninger for en mere bæredygtig flytransport, mener IDA.

Hvordan bliver flytrafikken mere bæredygtig? Det har IDA spurgt 133 flyeksperter om, og de peger på tre områder, vi bør satse på for at reducere udledningerne fra flytrafikken: Anvendelse af mere bæredygtigt brændstof som electrofuels, udvikle tekniske forbedringer af flyene og bedre trafikstyring, end man bruger i dag. Eksperterne vurderer, at de forbedringer kan medvirke til at reducere CO2-udledningerne i flytrafikken med 40 procent inden 2030.

»Flytrafikken øges og øges år for år. Derfor er det også bydende nødvendigt, at der sker betydelige effektiviseringer i luftfartens brændstofforbrug, hvis det skal lykkes at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Flytransporten forbruger store mængder af energi, som omsættes til CO2 og andre udledninger såsom NOx, H2O, SOx, sod og kulbrinter, der alle bidrager negativt til den globale opvarmning. Forskning viser, at flytrafikken alene bidrager med 4-5 procent af klimaforandringerne.

»Teknologien på de mindre klimabelastende flyvninger kan også bidrage – især på de kortere ruter, hvor blandt andet batterier og brint ser ud til at være inde i en spændende udvikling. IDAs flyeksperter mener, at Danmark har potentiale til at blive en kommerciel spiller med hensyn til biobrændsel og syntetiske brændstoffer, men det kræver mere offentlig forskning. Derfor foreslår vi også, at der forskes massivt i electrofuels og batterier, for det er en af de langsigtede løsninger for en mere bæredygtig flytransport. Men spørgsmålet er, om der er politisk vilje til at gå de veje,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Udover massive investeringer i forskning på området, så bakker IDA også op om at gå afgiftsvejen, når det kommer til flytransport. Luftfarten har brug for forandring og flyafgifter – gerne differentierede alt efter hvor højt det enkelte selskab prioriterer klimaløsninger og indfaset over tid – kan bidrage til denne forandring.

»Vi kan heller ikke komme udenom, at der i bæredygtighedens tegn skal afgifter på fly. Vi kommer længst, hvis vi finder fælles fodslag på europæisk plan. Men hvis ikke EU inden for et par år kan sikre flertal for en fælles flyafgift, så må Danmark gå i front og gøre det selv,« siger Thomas Damkjær Petersen.

IDA-rapport: Bæredygtig flytransport

Flytrafik bidrager samlet med 4 til 5 pct. af den samlede drivhuseffekt. Analysen handler om forskellige løsninger til at reducere CO2-udledningerne i luftfarten. Mere end 2 ud af 3 flyeksperter vurderer, at det største potentiale ligger i øget anvendelse af biobrændstoffer. (November 2019).

Læs hele IDAs rapport om Bæredygtig flytransport