22.10.2019
2 min læsetid

IDAs trafiksekspert modtager international hæder

Med tildelingen af ”Lifetime Achievement Award” er en af IDAs faglige ildsjæle, Svend Tøfting, netop blevet optaget i den eksklusive ’Hall of Fame’ i den internationale ITS-organisation, som i disse dage holder verdenskongres i Singapore.

Ole Haun

af Ole Haun

Svend Tøfting modtager prisen for sin mangeårige indsats inden for området intelligente transportsystemer (ITS). En indsats, der har ført ham vidt omkring i såvel danske som internationale transportkredse.

I Danmark har Svend Tøfting været med til at grundlægge ITSDanmark, som er en interesseorganisation, der samler danske virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner samt regioner og kommuner, der arbejder med intelligente transportsystemer og løsninger. Organisationen blev etableret i 2003 og i de 12 af årene har Svend Tøfting siddet som formand for ITSDanmark.

Derudover har han taget initiativ til etablering af ’Vejforum’, som med årlige konferencer siden 2001 har samlet en bred kreds af interessenter inden for vej- og trafiksektoren. De senere år med skyhøje deltagertal på omkring 1.200.

En anden årlig begivenhed, som Svend Tøfting har startet og været med til at nagle fast i fagfolkenes kalender, er konferencen ”Fremtidens Transport”, der arrangeres i et samarbejde mellem IDA og en bred kreds af organisationer: KL, DI Transport, ITSDanmark, Danske Regioner og Transportøkonomisk Forening (TØF).

På den internationale arena har Svend Tøfting bl.a. været medlem af Supervisory Board for den internationale transportorganisation ERTICO-ITS Europe, som er et offentligt-privat partnerskab omfattende ca. 120 virksomheder og organisationer.

Hans internationale engagement har endvidere betydet, at Danmark hele to gange har været værtsland for store internationale ITS kongresser - den europæiske i 2007 og ITS-verdenskongressen i 2018 med 10.000 deltagere.

Flittig skribent

Svend Tøfting har imidlertid ikke blot talt om trafikrelaterede emner, han har også skrevet om dem. Gennem 30 år han således været således redaktør af Dansk Vejtidsskrift (i dag Trafik & Veje), en post han bestred sideløbende med sit civile job som projektleder ved Region Nordjylland. Apropos skrive, så er Svend Tøfting endvidere en flittig skribent i Ingeniørens blogunivers, hvor han er pennefører på bloggen: Intelligent Transport.

I IDA-sammenhæng er Svend Tøfting en hyppigt brugt trafikekspert som medlem af IDAs panel af tekniske talspersoner. Derudover har han siddet i Erhvervs- og Vækstudvalget og i foråret blev han valgt til IDAs hovedbestyrelse.

Så selv om den nu 69-årige Svend Tøfting i 2019 har valgt at lade sig pensionere fra jobbet, og er trådt tilbage som redaktør og ITS-formand, er der stadig nok at bruge tiden på. Og hvem ved, måske hører vi mere fra den iderige transportfagmand. I hvert fald har han indrettet kontor i både privaten og sommerhuset – hvis nye projekter skulle melde sig.

Svend Tøfting (th.) modtog international anerkendelse på ITS-verdenskongressen i Singapore.