11.12.2018
5 min læsetid

Opholdskrav vil ramme hundredvis af IDA-medlemmer

Det opholdskrav i dagpengesystemet, som et snævert flertal i Folketinget snart vedtager, er kontraproduktivt og en barriere for udveksling af viden, erfaringer og netværk, som dansk erhvervsliv og danske undervisningsinstitutioner er afhængige af.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

”Fordi vi er fattige, behøver vi ikke også være dumme.” Sådan nogenlunde lød det fra Frederik den 6., da den danske folkeskole blev oprettet på bagkant af statsbankerotten i 1813.

Danmark er heldigvis i en helt anden position i dag. Vi er ikke på nippet til at gå nedenom og hjem, snarere tværtimod. Men vi er åbenbart villige til at blive dummere. Anderledes kan det ikke tolkes, når et flertal i Folketinget vil straffe udenlandsdanskere, der har opholdt sig uden for et EU- eller EØS-land i mere end 1 år gennem de seneste 8 år. De risikerer at miste retten til dagpenge i en 7-årig periode som konsekvens at det såkaldte opholdskrav i dagpengesystemet, der efter alt at dømme vedtages af et snævert flertal i Folketinget inden jul.

Man kan frygte at lysten til at tage ud at dygtiggøre sig vil blive væsentlig mindre

Juliane Marie Neiiendam,
formand, Ansattes Råd, IDA

”For rigtig mange er retten til dagpenge afgørende for at tage springet til et arbejde udenfor Danmarks grænser, og derfor kan man frygte at lysten til at tage ud at dygtiggøre sig vil blive væsentlig mindre – det er i hvert fald det, vi allerede nu hører fra vores medlemmer,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

”Danske ingeniører, scient.er og it-specialister er globalt orienterede, og deres jobmuligheder rækker langt ud over Danmarks grænser. Dansk erhvervsliv og danske uddannelsesinstitutioner nyder godt af, at tusindvis af danske vidensarbejdere rejser ud i verden og dygtiggør sig, skaber netværk og forretningsforbindelser og tilegner sig værdifuld viden. For rigtig mange vælger heldigvis også at komme hjem igen efter en tid udenlands. Den trafik er et flertal i Folketinget åbenbart villig til at spille hasard med,” siger Juliane Marie Neiiendam.

IDA anslår, at flere end 4.000 danske medlemmer har deres arbejdsplads i udlandet. Samtidig arbejder flere end 10.000 på ingeniørområdet i Danmark. En ny opgørelse fra IDA viser, at de lande udenfor EU og EØS-området, som i øjeblikket tiltrækker flest IDA-medlemmer, er USA, Kina, Forenede Arabiske Emirater og Canada. Sammenlagt arbejder flere end 500 medlemmer i lande, der er omfattet af opholdskravet.

”Igen og igen ser vi en ulykkelig sammenblanding af arbejdsmarkedspolitik og udlændingepolitik. Danske expats, der har fundet en udenlandsk ægtefælle, skal igennem et forhindringsløb af dimensioner, hvis de ønsker at vende hjem med deres udenlandske partner. Nu vil et snævert flertal vedtage et opholdskrav i dagpengesystemet, der straffer folk for at arbejde i udlandet og gør dem til en slags andenrangsborgere. Det er elendigt købmandskab og udtryk for en provinsiel tankegang, som i sidste ende kan blive dyrt for Danmark som videnssamfund,” siger Juliane Marie Neiiendam.

I disse lande bor og arbejder flest erhvervsaktive IDA-medlemmer (december 2018)

Sverige 346
USA 205
Grønland 151
Tyskland 151
Storbritannien 145
Norge 139
Schweiz 64
Færøerne 61
Holland 43
Kina 40
Spanien 39
Forenede Arabiske Emirater                                                 36
Canada 30
Indien 27
Australien 27
Malaysia 27
Singapore 20
Island 17
Belgien 17
Italien 17
Østrig 17

Kilde: IDA