05.03.2018
4 min læsetid

Strejkevarsel på det kommunale og regionale område

Efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne sender Ingeniørforeningen, IDA varsel om strejke for de kommunalt og regionalt ansatte medlemmer

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Overenskomstforhandlinger på det statslige, regionale og kommunale område er som bekendt endt i Forligsinstitutionen, og derfor peger IDA i dag på hvilke medlemmer, som er udtaget til strejke på det kommunale og regionale område.

På linje med strejkevarslet på det statslige område, er godt hver 10. IDA-medlem i kommuner og regioner udtaget til at strejke fra begyndelsen af april.

Formanden for de omkring 12.000 offentligt ansatte medlemmer i IDA, Carsten Eckhart Thomsen understreger, at IDA ikke ønsker en konflikt, men da forhandlingerne med Finansministeriet, KL og Danske Regioner ikke har ført til et resultat, er et strejkevarsel næste skridt.

”Jeg er på ingen måde begejstret for den tilspidsede situation, men IDA ser desværre ingen anden udvej. Sammenbruddet skyldes blandt andet, at den økonomiske ramme, arbejdsgiverne har spillet ud med, ikke sikrer reallønnen, og at der på flere andre centrale områder ikke er kommet en afklaring,” siger han.

Ifølge Carsten Eckhart Thomsen har offentligt ansatte med en teknologisk- og naturvidenskabelig baggrund holdt for lønmæssigt samtidig med, at de har oplevet et stigende arbejdspres og besparelser ved de seneste tre overenskomstfornyelser.

”Den udvikling er på alle måder uholdbar, og hvis det fortsætter på denne måde, bliver konsekvensen, at det offentlige arbejdsmarked ender som et andenrangs-arbejdsmarked, hvilket hverken den enkelte ansatte eller borgerne i samfundet som helhed kan være tjent med. Både økonomer og politikere taler om økonomisk fremgang, og det skal naturligvis også afspejle sig i de offentlige lønningsposer,” siger han.

Der vil fra i dag være en række møder i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen alene sætter rammerne for forhandlingerne, og det kan medvirke til, at der kommer en løsning.

”Vores håb er selvfølgelig, at det lykkes for forligsmanden at sikre en fælles aftale, som alle kan være tilfredse med. Lykkes det ikke forligsmanden, at skabe et resultat, vil strejker og en eventuel lockout fra arbejdsgiverne kunne træde i kraft efter påske, og her vil IDA naturligvis sørge for, at ingen borgere kommer i fare eller bliver alvorligt syge,” siger Carsten Eckhart Thomsen.

Kommunernes Landsforening har allerede varslet, at man formentlig vil svare igen med lockout, hvis lønmodtagerne strejker. En endelig beslutning ventes onsdag den 7. marts, hvor der er hovebestyrelsesmøde i KL.

Forhandlingerne kan følges på IDAs OK18-hjemmeside, hvor det også fremgår hvilke kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, der bliver berørt i forbindelse med IDAs strejkevarsel.

Her er listen over de regionale og kommunale arbejdspladser udtaget til strejke.