Dine rettigheder: ændringer i dine ansættelsesvilkår

Skal du gå ned i løn, eller flytter din arbejdsplads adresse, kan der være tale om væsentlige ændringer i dine ansættelsesvilkår, som du ikke kan acceptere.

Varsling af ændringer

Din arbejdsgiver har ledelsesretten og kan dermed altid ændre dine ansættelsesvilkår. Er ændringerne ubetydelige, kan de ske med øjeblikkelig virkning. Er ændringerne derimod væsentlige har du krav på et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel.

Uacceptable ændringer

Kan du ikke acceptere ændringen af dine vilkår, kan du betragte dig selv som opsagt og fratræde din stilling ved udgangen af opsigelsesvarslet. Ansættelsesvilkår, der er aftalt i en overenskomst, kan kun ændres efter de regler, der er beskrevet i denne.

Forringelse af løn og pension

Enhver forringelse af dine løn- og pensionsvilkår betragtes som væsentlige ændringer i dine vilkår og skal derfor varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel.

Får du frataget lederkompetence eller bliver flyttet til et helt andet arbejde end det, du oprindelig blev ansat til, vil det typisk også være en væsentlig ændring.

Din arbejdsgiver flytter adresse

Det kan være en væsentlig ændring af dine vilkår, hvis det medfører større ulemper, at din arbejdsplads flytter.

Om det er tilfældet beror på en konkret vurdering af, om transporttid og -omkostninger mellem hjem og arbejde stiger, eller om der er øget besvær med at hente og bringe børn i institutioner eller andre sociale hensyn.

Transportmulighederne skal altid tages i betragtning i en sådan vurdering.

Indsættelse af konkurrenceklausul

Det vil være en væsentlig ændring, at du skal underskrive en konkurrence- eller kundeklausul, og det skal derfor varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel.

Præsenteres klausulerne i forbindelse med en forfremmelse, kan situationen dog være en anden, da forfremmelser og andre forbedringer af vilkår normalt ikke varsles.

Særligt for offentligt ansatte

På offentlige arbejdspladser har medarbejderne mulighed for at få indflydelse på en organisationsændring og dens proces gennem samarbejdsudvalg eller medarbejderudvalg.

Det samme gælder for større virksomheder på det private arbejdsmarked, hvor der er aftalt et samarbejdssystem.

Medindflydelse for offentligt ansatte

På de offentlige arbejdspladser har medarbejderne dog mulighed for at få indflydelse på en organisationsændring og processen igennem samarbejdsudvalg og medarbejderudvalg. Det kan du læse mere om på Kommunernes Landsforening og på Regionerne.dk.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten