Offentlige løntabeller

Her finder du løntabeller m.v. for det offentlige lønsystem fra 2005 og frem. Lønnen består af en anciennitetsbestemt basisløn samt funktions-og /eller kvalifikationsløn.