12.11.2018
5 min læsetid

Se fritstilling eller suspension som en mulighed

Når du bliver sagt op er det ikke ligegyldigt om du bliver fritstillet eller suspenderet. Advokat og konsulent i IDA Thomas Eggert fortæller om dine muligheder.

Anders Kjøller

af Anders Kjøller

Mand sidder i sofa med computer

Selvom det er svært, så prøv at anskue en fritstilling eller en suspension som muligheden for en ny start i dit arbejdsliv.

Hvis du bliver opsagt er det ikke sikkert, at du skal arbejde i opsigelsesperioden. Du kan blive fritstillet eller suspenderet. Selvom det aldrig er morsomt at få en opsigelse, så mener advokat og konsulent i IDA Thomas Eggert, at en fritstilling kan ses som en mulighed for at komme hurtigere videre.

”Vi forsøger altid i vores rådgivning at vende en vanskelig situation til noget, der kan blive positivt. At blive fritstillet eller suspenderet kan hjælpe dig hurtigt videre og give dig en god ny start på dit arbejdsliv,” siger han og uddyber:

”Nogle reagerer voldsomt og oplever det som en straf at blive bedt om at forlade arbejdspladsen. Det kan være meget grænseoverskridende og psykisk hårdt. For mange af os er vores arbejde også en stor del af vores identitet, og derfor er det vigtigt, at vi i IDA yder en helhedsrådgivning, så det udover det juridiske også handler om det job- og karrieremæssige.”
Derfor er det et tæt samarbejde mellem IDAs jurister og karriererådgivere. For særligt ved en suspension eller fritstilling er det oplagt at benytte lejligheden til at give karrieren et eftersyn. Hvad skal jeg? Skal jeg prøve noget nyt? Måske en ny branche? Skal jeg skifte spor?

Trygt for virksomhederne at suspendere

Det er væsentligt at kende forskellen på en fritstilling og en suspension, hvis du kommer i en situation, hvor du kan forhandle om det med din arbejdsgiver. Oftest bliver man fritstilles, mens færre suspenderes.
Hvis du suspenderes, skal du ikke møde på arbejdspladsen hver dag, men stå til rådighed, hvis virksomheden har brug for det. Du skal tænke det, som om du stadig har et arbejde, så du skal aftale det med arbejdsgiveren, hvis du f.eks. skal holde ferie. Ligesom du også skal melde dig syg.

Du kan blive ansat et nyt sted – uden at lønnen modregnes, så længe det ikke er i strid med din loyalitetspligt og din rådighedspligt.

”Det kan være mere trygt for virksomheden at suspendere medarbejderen, da de så altid kan trække på vedkommende hvis der er brug for et. Der er sjældent nogen, der reelt skal løse opgaver for virksomheden, men alligevel holder arbejdsgiverne muligheden åben,” forklarer Thomas Eggert.

Ved suspension kan du starte et nyt job, så længe du kan overholde din loyalitetspligt og din rådighedsforpligtelse. Her er det vigtigt, at der bliver aftalt klare retningslinjer for, hvornår og hvordan din arbejdsgiver kan kontakte dig. Du skal ikke stå til rådighed hele tiden.

Brug IDA, hvis du bliver opsagt

Hvis du bliver fritstillet forventes det, at du holder så meget ferie, du kan, i fritstillingsperioden.

”Men vi anbefaler altid, at du forhandler med din arbejdsgiver om, at du ikke behøver at holde ferien. IDA hjælper gerne med at skrue en fratrædelsesaftale sammen, så du måske kan få lidt bedre vilkår end loven giver dig ret til,” siger Thomas Eggert, som også mener, at man skal forsøge at få med i en aftale, at der ikke skal modregnes løn, hvis man får nyt arbejde i opsigelsesperioden.
Det er meget normalt, at ledere og højt specialiserede medarbejdere – som IDA-medlemmer jo typisk er – bliver fritstillet, da det ofte ikke godt for hverken virksomheden eller dig, at du fortsætter på arbejdspladsen efter en opsigelse.

”Vores opfattelse er, at du har ret til en fritstilling, hvis dine arbejdsopgaver bliver taget fra dig. Eller laver virksomheden organisationsændringer, hvor din stilling nedlægges, kan de ikke bare sætte dig til nye opgaver i opsigelsesperioden. Nye opgaver skal ligge indenfor det du er ansat til at lave. Ellers må de fritstille dig,” siger Thomas Eggert.

  1. Guide

    Kom godt videre, efter du er blevet fyret

Gå selv ind i forhandlingen

Mener din arbejdsgiver, at du fortsat skal passe dit arbejde i for eksempel det næste halve år, kan du selv gå ind i en forhandling om en fritstilling. Du kan selv være kreativ og tænke udud af boksen. Find ud af hvad du kan bidrage med, lav en plan for overdragelse af dine opgaver, Du hjælper dem med et problem – mod, at du får en fritstilling.

”Begge parter kan være bedst tjent med en fratrædelsesaftale. Derfor kan der være fornuft i at afkorte den periode, du skal blive i virksomheden efter en opsigelse. Du kan jo sige, at de får en topmotiveret medarbejder i en måned, der laver de og de opgaver og overleverer viden, som du har aftalt med din chef,” siger Thomas Eggert.

Det er også mere og mere almindeligt at forhandle sig til et outplacementforløb. Erfaringen er, at virksomheden som regel er villige til at betale for det.

Hvis du ikke kan blive fritstillet skal du være opmærksom på, at du har ret til at gå til jobsamtaler uden at blive trukket i løn.

Få det med i din ansættelseskontrakt

Thomas Eggert anbefaler, at du allerede får ind i din ansættelseskontrakt, at du har ubetinget ret til fritstilling – uden virksomheden kan tvinge dig til at holde ferie i opsigelsesperioden eller trække dig i løn, hvis du får nyt job.

”Du er i en langt bedre forhandlingsposition, når virksomheden vil have dig som ansat. Du kan henvise til, at det giver dig mulighed for at finde nyt job, hvis de bliver tvunget til at opsige dig. Du kan jo med et smil sige, at det er gratis, da du selvfølgelig ikke regner med, at de fyrer dig,” siger han.

Lettelsen når IDA tager over

Det er individuelt, hvornår du vil have, at IDA skal tage over i en forhandling. Omstændighederne omkring en fyring og dit forhold til chefen spiller ind her. IDA’s rådgivere på jura og karriereområdet kan hjælpe dig med at lukke døren og åbne en ny.

”Men det er altid en god idé at tale med os. Vil du selv forhandle med din arbejdsgiver? Eller skal vi tage kontakten? For mange IDA-medlemmer er det naturligt at forhandle selv. Men der er mange følelser involveret i en opsigelse, så har vi ekspertisen til at sikre dine rettigheder og pligter og give dig en god rådgivning,” siger Thomas Eggert.