IDAs krav til OK21

På baggrund af input fra IDAs medlemmer er der formuleret en række generelle og specifikke krav. Kravene er blevet behandlet og prioriteret af IDA Offentlig, IDAs forhandlingsudvalg og endeligt godkendt af Ansattes Råd.

Tidslinje for OK21