Mangler I en seniorpolitik - så tag udgangspunkt i IDAs forslag

En seniorpolitik gavner både den ansatte , leder og virksomheden, men mange steder er der ikke nogen. Derfor har IDA udarbejdet et konkret forslag med tilhørende inspirationskatalog, som I kan tage udgangspunkt i og tilpasse til jeres virksomhed.

En seniorpolitik virker bedst, hvis der er bred accept fra både erfarne og yngre kolleger.

IDAs forslag til en seniorpolitik