Netværksgruppe - Projektleder i R&D

Sidder du som projektleder i R&D eller andre højt specialiserede afdelinger, kan du finde inspiration og sparring i IDAs professionelle netværksgruppe.

I netværksgruppen Projektleder i R&D finder du et fortroligt og fagspecifikt fællesskab på op til 15 medlemmer, der alle arbejder som projektledere inden for R&D eller lignende udviklingsafdelinger. 

Udgangspunktet er altid jeres arbejdsliv. Det betyder, at I sammen aftaler tema og indhold for det kommende netværksmøde, før I skilles. Men det betyder også, at der er mulighed for at sadle om og tage aktuelle udfordringer med på næste gruppemøde og få feedback fra fortrolige ligesindede på, hvordan du bedst håndterer bestemte udfordringer.

Emner der kan tages op:

 • Hvordan du sikrer, at projekter følger udviklingsmodeller og processer
 • Hvad er de bedste metoder til at lede og facilitere samarbejde i projekter
 • Hvordan udfordrer du teamet i alle niveauer af projektet
 • Best practice på samarbejde med stakeholdere og kunder
 • Sikring af feasibility
Pris og fakta
 • IDA-medlemmer:
  kr. 9.975 momsfri pr. år
 • Ikke-medlemmer:
  kr. 11.975 momsfri pr. år

Netværksgruppen

 • Højst 15 deltagere
 • 5 netværksmøder årligt
 • Vi mødes fysisk
 • Tema og dato op til jer
 • Professionel facilitator planlægger og afvikler
Visuelt graf på et bord med computere

Bliv en del af netværksgruppen

Har du interesse i at blive medlem af Projektleder i R&D eller en af de andre netværksgrupper? Så kan du tilkendegive din interesse ved at udfylde nedensående formular. 

I IDAs netværksgrupper er agendaen dynamisk. Det betyder, at der på dagen altid er plads til at omprioritere, hvis der er udfordringer, der trænger sig på.

Marianne Ehlers,
Netværkskonsulent

Temaer i gruppen

Som netværksgruppe mødes I fem gange om året og bruger en halv dag sammen på at diskutere og arbejde med de relevante udfordringer, I oplever i jeres job. De andre medlemmer i netværksgruppen bliver dine netværkskolleger, der løbende følger med i dine udfordringer og kender dine udfordringer fra gang til gang, så der ikke hver gang skal gå tid med at lære nye navne og arbejdsområder at kende.

Desuden får du i IDAs netværk garanti for, at I med afsæt i jeres fælles uddannelsesmæssige baggrund har en naturlig fælles forståelse for vilkår, opgaver og faglighed i jeres stillinger.

Det kan du få i netværksgruppen:

 • Feedback fra ligesindede, der også ønsker at udvikle sig i rollen som projektleder i R&D
 • Udvikling i forhold til de projektlederdiscipliner, du bruger i din hverdag
 • Indblik i, hvordan projektledere i andre organisationer løser komplekse problemstillinger
 • Sparring til at lede opad og til siden
 • Inspiration til at tilpasse din kommunikation, så du sikrer opbakning fra relevante interessenter

Marianne Ehlers

IDAs ansvarlige for netværksgrupperne

En investering for dig og din arbejdsgiver

Med et medlemskab investerer både du og din leder i din fortsatte efteruddannelse og kompetenceudvikling. Netværksgruppens møder afholdes på skift i medlemmernes virksomheder og løber over en halv arbejdsdag.

Kontakt Marianne Ehlers, IDAs ansvarlige for netværksgrupperne, hvis du har flere spørgsmål til, hvad en netværksgruppe kan gøre for dig og din karriere – eller hvis du har et forslag til et nyt netværk. Vi opretter løbende nye netværksgrupper på baggrund af efterspørgsler, og vi hører meget gerne fra dig.

Kontakt 

 • Telefon: 33 18 55 31
 • Mail: mer@ida.dk

Læs mere