Kursus

Risikostyring og -håndtering i bygge- og anlægsprojekter

På kurset lærer du metode- og proces-værktøjer til at identificere, vurdere, kvantificere og håndtere risici i alle bygge- og anlægsprojektets faser.


Tid og sted

 • 04.10.21

  København

Varighed: 1 dag

Risici i bygge- og anlægsprojekter 

Bygge- og anlægsprojekter er komplekse, og der er mange muligheder for, at projekter kører af sporet. Derfor er vurdering af risici en forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger 

Risikostyring og -håndtering af projekter er derfor en essentiel og central del af projektledelsen. Der skal være fokus på risikostyringen og -håndteringen i såvel planlægningsfasen, hvor et retvisende anlægsoverslag skal udarbejdes såvel som under projekterings- og udførelsesfaserne, hvor det fastlagte budget, ændringer og usikkerheder skal følges nøje. 

Formålet med risikostyring er, at 

 • skabe overblik over risikomomenter og tilhørende sikringsmæssige tiltag og rutiner 
 • sikre tekniske og økonomiske optimale løsninger  
 • styrke erfaringsopsamlingen og dermed bidrage til et bedre, mere sikkert og mere profitabelt byggeri 

Dette kursus giver et overblik over, hvordan risikostyring og -håndtering bør indgå i alle projektets faser, og hvilke værktøjer der kan understøtte det.  

På kurset arbejder du med: 

 • Baggrund og best practice for risikostyring 
 • Formål med risikostyring – etablering og implementering 
 • Anlægsoverslag og identifikation af usikkerheder og risici 
 • Analyse, vurdering og kvantificering af risiko  
 • Håndtering af risiko gennem alle faser 
 • Registrering, rapportering og opfølgning 
 • Principper for facilitering af risiko workshops 
 • Konkrete eksempler på arbejde med risikostyring 
 • Gennemførelse af risiko workshop for et eksemplificeret projekt 

Kurset er relevant for projektledere og Risk Managers af bygge- og anlægsprojekter

Kurset er relevant for både nye og mere erfarne Risk Managers, projektledere og projektejere samt medarbejdere, der arbejder med risiko- og økonomistyring af større bygge- og anlægsprojekter. Målgruppen er især private og offentlige bygherrer, rådgivere og entreprenører,. der ønsker at opbygge en effektiv proces for risikostyring af store og komplekse projekter. 

Dit udbytte: 

 • Overblik over risikostyring og -håndtering i alle projektets faser 
 • Indblik i metoder og værktøjer til at identificere, vurdere, kvantificere og håndtere budgetmæssige usikkerheder gennem et bygge- og anlægsprojekts planlægning og udførelse 
 • Praktisk træning i risikostyring og -håndtering i bygge- og anlægsprojekter 
 • Viden om, hvordan bevidst og konsistent bestemmelse af usikkerhed og risiko i bygge- og anlægsprojekter positivt kan påvirke budgetsikkerheden 
 • Værktøjer til at overholde af fastlagte budgetter vha. ny viden om metode og proces for risikostyring i bygge- og anlægsprojekter  

Virksomhedens udbytte:

 • Medarbejderen introduceres til anerkendte metoder og værktøjer indenfor risikostyring af bygge- og anlægsprojekter 
 • Medarbejderen opnår stærke kompetencer og et netværk for sparring om risikostyring 
 • Der kan løbende gennem projekter udarbejdes mere retvisende budgetter og planlægning af reserver  
 • Virksomheden får opbygget kompetencer og forståelse for risikostyring  

Sådan forløber kurset: Risikostyring og -håndtering i bygge- og anlægsprojekter 

Selve kurset: 

 • undervisningsdag: kl. 9.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30 
 • Undervisningsmateriale 
 • Forplejning 

Efter kurset: 

 • Kursusbevis 

Varighed

1 dag

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

5.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

6.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
4. okt. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

337782

Tilmeldingsfrist 29. sep. 2021 - kl. 23:59

Trine Holst Veicherts

Chefkonsulent og Risk Manager, Vejdirektoratet

Trine har ca. 30 års erfaring med risikostyring af bygge- og anlægsprojekter, og har bl.a. arbejdet med risiko- og beslutningsanalyse for store infrastrukturinvesteringsprojekter i ind- og udland.

Trine har siden 2007 været ansvarlig for risikostyring af anlægsprojekter hos Vejdirektoratet. Hun deltager i flere danske og internationale risikostyringsnetværk og -udvalg herunder er Trine formand for bestyrelsen i IDA RISK, et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, der bl.a. står for den årlige IDA RISK International Risk Management Conference i København.  

Karim Cedric Meaouia

CEO og bygherrerådgiver, CK&CO

Karim har 20 års erfaring med beslutningsstøtte og projektledelse af komplekse byggerier. Kombinerer en solid ingeniør-, forretningsmæssig og organisatorisk indsigt, og sikrer dermed at økonomi, risiko og indhold hænger sammen.

Karim yder balanceret ledelsesmæssig beslutningsstøtte i alle byggeriets faser, og kan tillige indtræde med ‘turn-around’ projektledelse i projekter der er udfordret.  

 

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får omkring kursusafholdelse og covid-19. Hvis ikke du finder dit svar her, er du meget velkommen til at kontakte os på idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvad gør I i forhold til covid-19?

I IDA følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer tæt, og vi holder os løbende orienteret i forhold til nye ændringer.  

Vi har derfor indført en række tiltag for at sikre, at du som kursist, såvel som vores undervisere og medarbejdere kan føle sig trygge og sikre under hele kurset. 

Afholder I jeres kurser?

Ja, vi afholder vores planlagte kurser. Er vi mod forventning nødt til at aflyse et kursus, kontakter vi dig direkte. 

Skal jeg fremvise gyldigt coronapas på jeres kurser?

Ja, som kursist skal du på hver kursusdag fremvise et gyldigt coronapas eller en negativ covid-19 test, der skal være gyldig for hele kursusdagen. Testen kan vises ved ankomst enten digitalt eller på papir. 

Ved fremvisning af test, skal man skal kunne se navnet på test-tageren, test-tidspunktet og resultatet. Derudover kræver myndighederne, at du sammen med din test kan fremvise enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort 

Jeg har haft corona - skal jeg medbringe en negativ test?

Hvis du tidligere har været testet positiv for covid-19, skal du fremvise et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for din ankomst. Er din positive test ældre end dette, så skal du fremvise en negativ covid-19-test. 

Er jeg undtaget fra kravet om en negativ covid-19-test?

Kravet om en negativ covid-19 test gælder ikke for følgende: 

 • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du tidligere har været smittet med covid-19. I stedet kræver myndighederne dog, at du fremviser dokumentation for en covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for kursets afholdelse. 

Jeg er vaccineret - skal jeg også medbringe en negativ covid-19-test?

Din vaccination er gyldig som dokumentation fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb som gyldigt coronapas.

Opbevarer I mine testresultater og oplysninger?

Nej, vi hverken opbevarer eller nedskriver dine oplysninger. Vi har kun brug for at se dokumentationen kortvarigt og tjekke ID for at bekræfte din identitet, så vi sikrer, at oplysningerne lever op til de myndighedernes krav. 

Skal jeg som kursist bære mundbind?

Pr 14/6 - 2021 er kravet om mundbind ved indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang, ophævet. Disse gælder også for kurser. Du behøver altså ikke længere bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på kursusstedet og i kursuslokalet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Kontakt os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bor sammen med en, der er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du bor sammen med eller er nær kontakt til en, der er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Det gælder også, selvom du ikke selv har symptomer og ikke føler dig syg.  

Kontakt os i stedet på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad gør I, hvis jeg eller andre bliver syge på kurset?

Hvis du eller andre skulle opleve at blive syge på kurset, underret da hurtigst muligt underviseren, der kontakter vores kursuspersonale.  

Hvad sker der, hvis en kursist på mit hold konstateres smittet med Covid-19?

Hvis vi bliver informeret om smittetilfælde - enten af den smittede selv eller af smittesporingsenheden jf. Sundhedsstyrelses retningslinjer, vil vi informere medkursister på det pågældende kursus samt underviseren. 

Hvor mange deltagere er der på kurset?

Vi sørger for, at antallet af kursister ikke overstiger forsamlingsloftet og samtidig er passende i forhold til størrelsen af lokalet, så det er muligt at holde den anbefalede afstand. 

Hvis du gerne vil vide, hvor mange deltagere, der er på et konkret kursus, er du meget velkommen til at kontakte os. I bunden af hver kursusbeskrivelse finder du navn og kontaktinfo på den ansvarlige for det konkrete kursus. Alternativt kan du kontakte os på idalearning@ida.dk. 

Er det muligt at holde afstand til andre kursister?

Ja, vi booker og indretter kursuslokaler, så du kan holde den anbefalede afstand til de andre kursister, uanset hvor dit kursus bliver afholdt. 

Er kursuslokalerne sikre?

Alle kursuslokaler er indrettet, så smittespredningen minimeres mest muligt.  

Lokalerne er tilpasset antal af deltagere, så der er plads til at holde den anbefalede afstand til de andre kursister.  

Personale eller underviser sørger for, at der bliver udluftet og sprittet af i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Toiletter og fælles kontaktflader såsom dørhåndtag, gelændere mv. rengøres og desinficeres dagligt i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Der er håndsprit i alle lokaler og i fællesarealer. 

Hvad gør I med gruppearbejde?

For at minimere smittespredning holdes gruppearbejde så vidt muligt i kursuslokalet og ikke i fællesarealer. 

Hvordan håndteres kursusmateriale?

Fysisk kursusmateriale tilsendes så vidt muligt inden kursusstart. 

For at minimere smittespredningen er det kun underviseren, som må distribuere evt. kursusmateriale i selve kursuslokalet. 

Du bedes hjemtage kursusmateriale efter hver endt dag, så kursuslokalet kan rengøres. 

Hvad gør I med forplejningen?

Frokost serveres portionsanrettet i restauranten. Morgenmad og eftermiddagsforplejning bliver serveret i buffeten uden for lokalet.   

Får jeg som kursist løbende information?

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

Herudover er vi i løbende dialog med vores undervisere og mødecentre om seneste nyt, og kursuspersonalet er instrueret i at opretholde og guide kursister i forhold til opstillede retningslinjer. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har andre spørgsmål?

Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent