Kursus

Risikostyring og -håndtering i bygge- og anlægsprojekter

På kurset lærer du metode- og proces-værktøjer til at identificere, vurdere, kvantificere og håndtere risici i alle bygge- og anlægsprojektets faser.


Tid og sted

 • 25.02.21

  København

 • 19.05.21

  København

Varighed: 1 dag

Risici i bygge- og anlægsprojekter 

Bygge- og anlægsprojekter er komplekse, og der er mange muligheder for, at projekter kører af sporet. Derfor er vurdering af risici en forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger 

Risikostyring og -håndtering af projekter er derfor en essentiel og central del af projektledelsen. Der skal være fokus på risikostyringen og -håndteringen i såvel planlægningsfasen, hvor et retvisende anlægsoverslag skal udarbejdes såvel som under projekterings- og udførelsesfaserne, hvor det fastlagte budget, ændringer og usikkerheder skal følges nøje. 

Formålet med risikostyring er, at 

 • skabe overblik over risikomomenter og tilhørende sikringsmæssige tiltag og rutiner 
 • sikre tekniske og økonomiske optimale løsninger  
 • styrke erfaringsopsamlingen og dermed bidrage til et bedre, mere sikkert og mere profitabelt byggeri 

Dette kursus giver et overblik over, hvordan risikostyring og -håndtering bør indgå i alle projektets faser, og hvilke værktøjer der kan understøtte det.  

På kurset arbejder du med: 

 • Baggrund og best practice for risikostyring 
 • Formål med risikostyring – etablering og implementering 
 • Anlægsoverslag og identifikation af usikkerheder og risici 
 • Analyse, vurdering og kvantificering af risiko  
 • Håndtering af risiko gennem alle faser 
 • Registrering, rapportering og opfølgning 
 • Principper for facilitering af risiko workshops 
 • Konkrete eksempler på arbejde med risikostyring 
 • Gennemførelse af risiko workshop for et eksemplificeret projekt 

Kurset er relevant for projektledere og Risk Managers af bygge- og anlægsprojekter

Kurset er relevant for både nye og mere erfarne Risk Managers, projektledere og projektejere samt medarbejdere, der arbejder med risiko- og økonomistyring af større bygge- og anlægsprojekter. Målgruppen er især private og offentlige bygherrer, rådgivere og entreprenører,. der ønsker at opbygge en effektiv proces for risikostyring af store og komplekse projekter. 

Dit udbytte: 

 • Overblik over risikostyring og -håndtering i alle projektets faser 
 • Indblik i metoder og værktøjer til at identificere, vurdere, kvantificere og håndtere budgetmæssige usikkerheder gennem et bygge- og anlægsprojekts planlægning og udførelse 
 • Praktisk træning i risikostyring og -håndtering i bygge- og anlægsprojekter 
 • Viden om, hvordan bevidst og konsistent bestemmelse af usikkerhed og risiko i bygge- og anlægsprojekter positivt kan påvirke budgetsikkerheden 
 • Værktøjer til at overholde af fastlagte budgetter vha. ny viden om metode og proces for risikostyring i bygge- og anlægsprojekter  

Virksomhedens udbytte:

 • Medarbejderen introduceres til anerkendte metoder og værktøjer indenfor risikostyring af bygge- og anlægsprojekter 
 • Medarbejderen opnår stærke kompetencer og et netværk for sparring om risikostyring 
 • Der kan løbende gennem projekter udarbejdes mere retvisende budgetter og planlægning af reserver  
 • Virksomheden får opbygget kompetencer og forståelse for risikostyring  

Sådan forløber kurset: Risikostyring og -håndtering i bygge- og anlægsprojekter 

Selve kurset: 

 • undervisningsdag: kl. 9.00-16.00 (morgenmad fra kl. 8.30 
 • Undervisningsmateriale 
 • Forplejning 

Efter kurset: 

 • Kursusbevis 

Varighed

1 dag

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

5.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

6.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
25. feb. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

337780

Tilmeldingsfrist 22. feb. 2021 - kl. 23:59

Trine Holst Veicherts

Chefkonsulent og Risk Manager, Vejdirektoratet

Trine har ca. 30 års erfaring med risikostyring af bygge- og anlægsprojekter, og har bl.a. arbejdet med risiko- og beslutningsanalyse for store infrastrukturinvesteringsprojekter i ind- og udland.

Trine har siden 2007 været ansvarlig for risikostyring af anlægsprojekter hos Vejdirektoratet. Hun deltager i flere danske og internationale risikostyringsnetværk og -udvalg herunder er Trine formand for bestyrelsen i IDA RISK, et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, der bl.a. står for den årlige IDA RISK International Risk Management Conference i København.  

Karim Cedric Meaouia

CEO og bygherrerådgiver, CK&CO

Karim har 20 års erfaring med beslutningsstøtte og projektledelse af komplekse byggerier. Kombinerer en solid ingeniør-, forretningsmæssig og organisatorisk indsigt, og sikrer dermed at økonomi, risiko og indhold hænger sammen.

Karim yder balanceret ledelsesmæssig beslutningsstøtte i alle byggeriets faser, og kan tillige indtræde med ‘turn-around’ projektledelse i projekter der er udfordret.  

 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent