Folkeskole og ungdomsuddannelser

Kampen om fremtiden skal vindes i de unge år. Derfor skal elevernes interesse for naturfag og teknologi vækkes fra første skoledag.

Kun 11 % af danskerne ser teknologi som løsingen på de store samfundsudfordringer og kun 2,5 % af de 15-årige drømmer om en ingeniøruddannelse. Det er katastrofalt i forhold til ambitionen om, at Danmark også i fremtiden skal være en vækstnation, der kan gøre sig gældende i den globale konkurrence.
 
Flere timer i folkeskolen og bedre uddannede lærere skal være med til at kultivere den naturvidenskabelige interesse og dannelse hos de unge. Vi skal have sikret den røde tråd fra folkeskole over gymnasiet til de videregående uddannelser i naturfagene langt bedre. Det gør vi ved at gøre det attraktivt at have naturfag og teknologi som undervisningsfag, og én af vejene er en attraktiv læreruddannelse, der er kendetegnet ved strategiske faglige og pædagogiske samarbejder mellem læreruddannelsen og universiteterne.
 
Endelig skal vi kvalificere den uddannelses- og erhvervsvejledning de unge møder i deres skoletid. De unge har krav på via vejledning, praktik og brobygning at opleve det mangfoldige og spændende arbejdsliv en ingeniøruddannelse er starten på. 
 

IDA mener

 
  • At danske elever skal have minimum lige så meget naturfagsundervisning som OECD-gennemsnittet.
  • At folkeskolen skal have sin egen 95 % -målsætning: 95 % af alle elever skal være uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen.
  • At eleverne skal have bedre muligheder for valgfag i udskolingen – særligt inden for det naturvidenskabelige og tekniske område, så flere fastholder interessen i ungdomsuddannelserne
  • At der skal sikres midler til det nødvendige og kontinuerlige løft af lærernes kompetencer, så de mester udfordringen af talenterne og løfter de svage.
  • At den nye læreruddannelse og reformen af folkeskolen skal bidrage til et løft af naturfagene gennem bedre kobling mellem teori og praksis – blandt andet ved at reservere en del af de understøttende aktiviteter til natur og teknik.