IDA Innovate

Med etableringen af IDA Innovate understreger Ingeniørforeningen IDA vigtigheden af, at udnytte potentialet i viden og teknologi. IDA Innovate er et tech-lab for idéudvikling og teknologiafprøvning

IDA Innovate er Ingeniørforeningen IDA’s tech-lab for idéeudvikling og teknologiafprøvning. Vores fornemmeste opgave er at bidrage til at realisere potentialet i viden og teknologi gennem innovation og co-creation.

Aktiviteterne i IDA Innovate tager som udgangspunkt afsæt i et eller flere af FN's verdensmål samt IDAs Vision 2025 og IDAs forretningsstrategi (2018-2020).

Vi sætter IDA's medlemmer i spil i udforskningen af ny teknologi og dens potentiale. Sammen gør vi os erfaringer og opbygger viden om ny teknologi og dens anvendelsesmuligheder.

Dette gør vi ved at fokusere på 3 indsatsområder.

1) IDA Innovate opbygger communities og netværk
Gennem opbygning af tech-communities skaber vi miljøer, der formår at realisere potentialet i teknologi og viden gennem inspiration og co-creation. Vi deltager i netværk, der har til formål at styrke viden om innovation.

2) IDA Innovate afprøver ny teknologi
I IDA Innovate afprøver vi ny teknologi og får hands-on erfaringer, der kan understøtte IDA's anvendelse af ny teknologi i forretningen, til gavn for medlemmerne og samfundet.

3) IDA Innovate faciliterer intern innovation
IDA Innovate hjælper IDA-organisationen til at blive mere innovativ. Dette sker gennem agile ideationforløb, hvor vi sammen med forretningen tager udgangspunkt i konkrete udfordringer.

IDA Innovate er også et space for en god snak om teknologi og dens potentiale. Vi afholder løbende en lang række meet-ups, hvor medlemmer og øvrige interesserede kan øge deres viden og indsigt om teknologi, ofte gennem workshops, hvor deltagerne får hands-on erfaringer.

Vi har en åben-dør-tilgang i IDA Innovate og tager gerne imod besøgende med gode idéer til teknologiafprøvning og samarbejdsmuligheder.

Velkommen i IDA Innovate.

Eskil Frøding

Eskil har en baggrund som geograf, men har i en årrække arbejdet i undervisningssektoren med fokus på hvordan teknologi kan bidrage til dybere læring. Han har arrangeret store hackathons med flere hundrede deltagere. Han har også stået for udvikling innovative læringsforløb og udvikling af undervisningsmateriale. Derudover har Eskil været aktiv i smart city udviklingen i kommunalt regi.

 

Kontakt IDA Innovate

IDA Innovate søger samarbejdspartnere, der vil være med til at udforske teknologien muligheder i samspil med IDA's medlemmer. Måske er det dig? Send os en mail med dine idéer og forslag.

Send e-mail