06.12.2018
3 min læsetid

Ny universitetsaftale kan styrke uddannelserne

Politisk aftale om fremtidens universitetsuddannelser peger i den rigtige retning, men skyder langt forbi målet med ny discount-uddannelse.

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Langt de fleste af punkterne i den politiske aftale som alle partierne i dag er blevet enige om, bliver umiddelbart godt modtaget af formanden for Uddannelses- og Forskningsudvalget i Ingeniørforeningen, IDA Sara Grex

”Det er godt, at det såkaldte retskrav kommer til at gælde i tre år. I dag har de studerende kun krav på en plads på deres naturlige overbygning, hvis de begynder direkte efter en afsluttet bachelor, og det har ikke givet mening for hverken de studerende eller erhvervslivet. Nu bliver systemet mere fleksibelt. De studerende får mulighed for tage et arbejde eller få et udlandsophold på cv’et, og samtidig får virksomhederne bedre adgang til arbejdskraft, hvilket er en gavn for alle,” siger hun.

Det var noget politisk makværk, som ingen kommer til at savne

Sara Grex,
formanden, Uddannelses- og Forskningsudvalget i IDA

Sara Grex finder det også positivt, at der gøres op med den ødelæggende præstationskultur, der har været omkring optaget til de videregående uddannelser.

”Den mærkværdige bonusordning, hvor en hurtig studiestart har betydet, at de unge kunne gange deres karakterer med 1,08 har jo ikke ført noget godt med sig. Den har presset de studerende unødigt, og desuden været medvirkende til, at adgangskvotienterne på de populære uddannelser bare er steget. Det var noget politisk makværk, som ingen kommer til at savne,” siger hun.

Omvendt forstår Sara Grex ikke, at politikerne er blevet enige om at introducere en ny 1-årig såkaldt overbygningsuddannelse.

”Vi står over for en fremtid præget af et omskifteligt arbejdsmarked, hvor der vil være behov for, at mange medarbejdere skifter spor flere gange i løbet af deres karriere. Med en kandidatuddannelse får man netop værktøjerne til hurtigt at kunne tilegne sig ny viden, ligesom kritisk sans er en nøglekompetence, der opnås gennem uddannelserne. Derfor er det også en anelse mærkværdigt, at politikerne nu er blevet enige om en ny type uddannelse, en bare 1-årig overbygningsuddannelse. Det er meget svært at se, hvilket behov den skal dække, og hvilke dele af erhvervslivet der efterspørger denne type uddannelse,” siger hun.