17.09.2018
4 min læsetid

Øget fleksibilitet og fokus på kvalitet kan styrke uddannelserne

Regeringens planer om at øge de universitetsstuderendes mulighed for at tage en pause fra studiet efter en bacheloruddannelse kan være en god idé

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Studerende skal have bedre muligheder for at kunne samle erhvervserfaring eller tage et udlandsophold inden de fortsætter på kandidatuddannelsen. Det mener uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der med regeringens udspil om Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden blandt andet vil skabe en tættere tilknytning mellem de studerende og erhvervslivet.

Udspillet bliver umiddelbart godt modtaget af formanden for Uddannelses- og Forskningsudvalget i Ingeniørforeningen, IDA, Sara Grex

”Det er godt, at det såkaldte retskrav kommer til at gælde i tre år. I dag har de studerende kun krav på en plads på deres naturlige overbygning, hvis de begynder direkte efter en afsluttet bachelor, og det har hverken givet mening for de studerende eller erhvervslivet. Nu kan de studerende få mulighed for tage et arbejde eller få et udlandsophold på cv’et, og virksomhederne kan få bedre adgang til arbejdskraft,” siger hun.

Sara Grex finder det også positivt, at udvalget adresserer behovet for, at antallet af studiepladser tilpasser sig den efterspørgsel, der er nu og vil komme på sigt. Ikke mindst set i lyset af, at en prognose fra Engineer the future viser, at Danmark allerede i 2025 vil mangle 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

”Denne efterspørgsel kan sagtens stige, da globaliseringen og den teknologiske udvikling går rasende stærkt. Hvis vi skal undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at der prioriteres,” siger hun.

Regeringen vil også gerne introducere en ny 1-årig master, men den del har Sara Grex ikke meget fidus til.

”Vi står over for en fremtid præget af et omskifteligt arbejdsmarked, hvor der vil være behov for, at mange medarbejdere skifter spor flere gange i løbet af deres karriere. Med en universitetsuddannelse får man netop værktøjerne til hurtigt at kunne tilegne sig ny viden, ligesom kritisk sans er en nøglekompetence, der opnås gennem uddannelserne. Derfor er det en anelse mærkværdigt, at regeringen foreslår en ny type uddannelse, en bare 1-årig master. Det er meget svært at se, hvilket behov den skal løse, og hvem der efterspørger denne type uddannelse,” siger hun.