Generalforsamling Ingeniørforeningens Mødecenter 2020

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Ingeniørforeningens Mødecenter torsdag den 28. maj 2020, kl. 17.00-17.30 i IDA-huset, Kalvebod Brygge 31-33, København.

Generalforsamlingen finder som udgangspunkt sted som et fysisk møde, men afhængig af reglerne for, hvor mange der må forsamles til et fysisk arrangement, grundet Corona-situationen, tager vi forbehold for dette. Alle tilmeldte deltagere vil i givet fald få besked med nærmere instruktioner for deltagelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og beslutning om overskuddets fordeling
  3. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, tirsdag den 19. maj 2020.

Forslag indsendes til Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, telefon 33 18 46 03, mail: formdir@ida.dk.

Adgangskort og materiale til generalforsamlingen skal afhentes eller rekvireres på selskabets kontor senest 3 arbejdsdage forud for generalforsamlingens afholdelse. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde med en rådgiver.

Bestyrelsen for Ingeniørforeningens Mødecenter A/S

Bilag: 

IDA Mødecenter

Generalforsamling 2020:

Tid: Torsdag den 28. maj 2020, kl. 17.00-17.30

Sted: IDA-huset, Kalvebod Brygge 31-33, København

Ingeniørforeningens Mødecenter hedder i dag IDA Conference. Se særskilt website