Bestyrelsestræning

I IDA tilbydes alle akademikerklubber at deltage i bestyrelsestræning for den samlede bestyrelse.

I træningen deltager hele bestyrelsen, idet fokus er at styrke bestyrelsens position ved at afdække de kompetencer, der er tilstede i bestyrelsen, således at de samlede kompetencer kan anvendes bedst muligt ift. bestyrelsens opgaver. Herudover arbejder bestyrelsen med relationer og forankring på arbejdspladsen både i forhold til baglandet, og virksomhedens ledelse.

Bestyrelsestræningen veksler mellem oplæg og praktiske øvelser og giver deltagerne konkrete værktøjer med hjem. Der følges op efter seks måneder, hvor vi mødes igen.

Om træningen siger deltagerne:

”Det giver så meget mening at deltage. Det her er noget vi kan bruge i vores hverdag. Vi har fået ny energi og føler, at vi står langt stærkere og mere professionelt som én samlet bestyrelse. Det er helt utroligt, hvor lidt der skal til af indsigt og struktur, for at forbedre samarbejdet både internt i bestyrelsen, i forhold til kollegerne og ledelsen. Vi anbefaler andre at deltage.”

Tilmeld dig her:

Næste dato for bestyrelsestræning er den 20. til 21. marts på Hotel Storebælt. Med start kl. 16:00 og afsluttede med frokost lørdag. Tilmeld jer ved at sende en mail til lh@ida.dk og oplys gerne, hvor mange I deltager fra bestyrelsen.

Du kan høre mere her: