OK18 forlig

46 procent af IDAs offentligt ansatte medlemmer valgte at bruge deres stemme, hvoraf 96,6 procent stemte ja til de indgåede OK18-forlig. Læs dem her og tilhørende faktaark, der beskriver forligene på hhv. det statslige, kommunale og regionale område.

Det kommunale område

Der er indgået aftale om overenskomst på det kommunale område.

Aftalen mellem AC og KL indeholder bl.a.:

  • Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause
  • En lønramme på 8,1 %.
  • En sikring af, at de offentlige lønninger ikke sakker efter de private gennem afskaffelse af privatlønsværnet

Se hovedelementerne i forlig

Se Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2018

Se faktaark udarbejdet af IDA

Se supplerende notat til faktaark

Se protokollat for den kommunale beredskabsoverenskomst

Se faktaark udarbejdet af IDA for den kommunale beredskabsoverenskomst

Det regionale område

Der er indgået aftale om overenskomst på det regionale område.

Aftalen mellem AC og Danske regioner indeholder bl.a.:

  • Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause.
  • En lønramme på 8,1 %.
  • En sikring af, at de offentlige lønninger ikke sakker efter de private gennem afskaffelse af privatlønsværnet.

Se hovedelementerne i forlig

Se aftale mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2018

Se faktaark udarbejdet af IDA

Se supplerende notat til faktaark

Se forlig mellem AC og RLTN

Det statslige område

Der er indgået aftale om overenskomst på det statslige område.

Aftalen mellem AC og Moderniseringsstyrelsen indeholder bl.a.:

  • Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause.
  • En lønramme på 8,1 %.
  • En sikring af, at de offentlige lønninger ikke sakker efter de private gennem afskaffelse af privatlønsværnet.

Se hovedelementerne i forlig

Se bilag

Se faktaark udarbejdet af IDA

Se supplerende notat til faktaark

Læs resultatet for CFU (Centralorganisationernes fællesudvalg)

Chefer på det kommunale område

Se protokollat

Se faktaark udarbejdet af IDA

Chefer på det regionale område

Se protokollat

Se faktaark udarbejdet af IDA

Chefer på det statslige område

Se faktaark for chefer på det statslige område