Særligt for privatansatte tillidsvalgte

Her kan du finde relevante oplysninger til dig, der er tillidsvalgt på det private arbejdsmarked - dvs VG/AK-formænd, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og sikkerhedsrepræsentanter.

Bestyrelsestræning

Information

Alle virksomhedsgrupper og akademikerklubber kan deltage i bestyrelsestræning for den samlede bestyrelse.

Forhandling af løn

Information

Som tillidsvalgt har du en vigtig rolle, når der skal forhandles løn. Vi har samlet nogle gode redskaber til dig samt 4 videoer om lønsumforhandlinger.

Guide: Private tillidsvalgtes behandling af personoplysninger

Information

IDA har sammensat denne vejledning til dig, der er tillidsvalgt for IDA, så du altid ved, hvordan du skal håndtere dine kollegers personoplysninger ift GDPR.

IDA Privat

Information

IDA Privat varetager de løn- og ansættelsesmæssige interesser for privatansatte medlemmer.

Kurser og coaching for tillidsvalgte

Information

Som tillidsvalgt står du indimellem i krydsilden mellem kolleger og ledelse ved for eksempel opsigelser, masseafskedigelse eller hårde forhandlinger.

Overenskomster

Information

Hvis I ønsker at indgå eller forny en overenskomst, bidrager IDA med alt fra processen omkring en forhandling til drøftelser af indholdet til udarbejdelse af overenskomstbestemmelser.

Repræsentation på arbejdspladsen

Information

Det er vigtigt med repræsentation på arbejdspladsen, da ledelsesbeslutninger skal basere sig på reel medarbejderindflydelse.

Rejseafregning, udlæg, forskud, fakturakrav mv.

Information

Når du har afholdt udgifter i forbindelse med aktiviteter for IDA, afregner du ved at udfylde vores blanket.

Tilskud til lokale aktiviteter

Information

IDA yder økonomisk støtte til faglige arrangementer.