Særligt for privatansatte tillidsvalgte

Her kan du finde relevante oplysninger til dig, der er tillidsvalgt på det private arbejdsmarked - dvs VG/AK-formænd, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og sikkerhedsrepræsentanter.

Overenskomster

Hvis I ønsker at indgå eller forny en overenskomst, bidrager IDA med alt fra processen omkring en forhandling til drøftelser af indholdet i overenskomsten og til udarbejdelse af overenskomstbestemmelser.

IDA Privat

IDA Privat varetager de løn- og ansættelsesmæssige interesser for privatansatte medlemmer. Det gør vi gennem aktiviteter – enten på virksomhederne, regionalt eller i IDA-huset på Kalvebod Brygge.

Kurser og coaching for tillidsvalgte

Som tillidsvalgt står du indimellem i krydsilden mellem kolleger og ledelse ved for eksempel opsigelser, masseafskedigelse eller hårde forhandlinger. Det prøver vi i IDA at klæde dig på til med vores særlige uddannelsesprogram for tillidsvalgte (UPT)

Guide: Private tillidsvalgtes behandling af personoplysninger

IDA har sammensat denne vejledning til dig, der er tillidsvalgt for IDA, så du altid ved, hvordan du skal håndtere dine kollegers personoplysninger ift GDPR.

Tilskud til lokale aktiviteter

IDA yder økonomisk støtte til faglige arrangementer. Emner til arrangementerne kan efter gældende tilskudsregler være: lønforhandling, åbenhed om løn, psykisk arbejdsmiljø, personlig karriereudvikling etc.

Forhandling af løn

Som tillidsvalgt har du en vigtig rolle, når der skal forhandles løn. Vi har samlet nogle gode redskaber til dig samt 4 videoer om lønsumforhandlinger.

Repræsentation på arbejdspladsen

Det er vigtigt med repræsentation på arbejdspladsen, da ledelsesbeslutninger skal basere sig på reel medarbejderindflydelse.

Bestyrelsestræning

Alle virksomhedsgrupper og akademikerklubber kan deltage i bestyrelsestræning for den samlede bestyrelse.