For ledere: Håndter udfordringerne i det fleksible arbejdsliv

Frihed og fleksibilitet er to af de helt store fordele i den hybride organisation, men der er risiko for konflikt, hvis I ikke finder fælles spilleregler. På denne side kan du finde gode råd og redskaber til at tage dialogen med dit team.

IDA har i samarbejde med Djøf og en gruppe ledelseseksperter udarbejdet en temarække med gode råd og redskaber, der hjælper dig med at håndtere genåbningen bedst muligt som leder.

Dette er det andet tema og handler om det fleksible arbejdsliv og de dilemmaer, som du og dit team kan komme til at stå i efter genåbningen.

På siden finder du:

  • En video med Katrine Bastian, erhvervspsykolog og chefkonsulent i LEAD, der fortæller om udfordringerne i den fleksible organisation.
  • Artiklen Det hybride samarbejde risikerer at skabe konflikter.
  • Redskaberne De fire refleksionszoner, Redskab til dialog om det fleksible arbejdsliv og Redskab til teamet eller afdelingen om at komme tilbage på arbejdspladsen efter corona. 

Sådan bruger I redskaberne

Når I skal have en dialog om, hvordan I vil sikre samarbejdet og samtidig bevare fleksibiliteten kan I fx følge denne fremgangsmåde, men I kan også nøjes med at udvælge de redskaber, der giver mening i jeres situation:

  • Start med at bruge De fire refleksionzoner individuelt inden teammødet. Det er et redskab til selv-refleksion, så I kan bagefter bruge det, i hver især er kommet frem til, i gruppearbejdet
  • Brug derefter Redskab til dialog om det fleksible arbejdsliv til at starte en dialog om principperne for jeres arbejdsliv: Hvor meget skal I være fysik på kontoret? Hvornår kan I arbejde hjemme? Hvordan afholder I møder?
  • Redskab til teamet/afdelingen overlapper med redskab to, men har et særligt fokus på at indgå fælles aftaler for, hvordan I samarbejder.

De fire refleksionszoner

Redskab til dialog om det fleksible arbejdsliv

Dialogredskab til teamet eller afdelingen