Kurser: It-forretningsudvikling

Få ny viden og flere værktøjer inden for it-forretningsudvikling og lær at skabe overblik samt optimere forretningen ved hjælp af it. Forstå, hvordan du kan gøre it til et strategisk aktiv for forretningen som sikrer vækst på både kort og langt sigt.


Fokus på udvikling af forretningen ved hjælp af it

Nye it-systemer samt optimeret anvendelse af eksisterende systemer kan og bør skabe øget værdi. Deltag på et kursus i it-forretningsudvikling og blive mere bevidst om, hvordan dette håndteres.

It er så stor en del af forretningen, at det i høj grad er nødvendigt med et løbende fokus på, hvorvidt

  • de eksisterende systemer er de rigtige?
  • de anvendes tilstrækkeligt?
  • it bør inddrages og udvikles yderligere i forretningen?
  • eksisterende forretningprocesser kan optimeres vha. it?

Den it-professionelles kompetencer inden for forretningsudvikling

Som it-professionel handler dit fokus ofte også om mere og andet end drift og udvikling af systemer. Et blik for forretningen samt for ledelse og udvikling er også vigtige og relevante kompetencer, der bør prioriteres.

Deltag eksempelvis på et kursus inden for it-arkitektur og lær at skabe sammenhæng imellem it og forretning. Kurset ITIL Foundation sikrer dig ny viden og muligheden for at tage en certificering inden for It Service Management, hvilket også er et område hvor it-forretningsudviklingen kan tage sit afsæt.

Big data, datascience og dataanalyse er ligeledes områder, der får større og større opmærksomhed, og som kan og skal skabe grundlag for forretningsudvikling, hvorfor det også er relevant og af stor værdi at udvikle sine kompetencer inden for området.

Løbende nye kurser
Vi opdaterer løbende vores kurser samt sikrer, at vi konstant har det rigtige kursusudbud, men savner du alligevel et kursus eller er du i tvivl om, hvad der vil være det rigtige for dig at vælge, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent