11.04.2021
3 min læsetid

Den anden side af dagpengeudfordringen

Dagpengene spiller en nøglerolle i den højt besungne flexicuritymodel. Derfor bør flexicuritymodellens positive effekter for dansk økonomi tages med i overvejelserne, inden man pr. automatik afviser højere dagpengesatser.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd

af Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd