Medlemmer af IDAs arbejdsgruppe om etik og teknologi

Arbejdsgruppen består af 8 medlemmer, hvoraf seks af medlemmerne er IDA medlemmer og to er eksternt hvervet.

Arbejdsgruppens medlemmer:

  • Christina Kiær, formand for arbejdsgruppen og medlem af IDAs hovedbestyrelse
  • Ivan Lilleng, Medlem af hovedbestyrelsen
  • Jan Bøgh, Civilingeniør og Formand for IDA Connect
  • Jesper Grundholm, Teknikumingeniør, Master i humanistisk organisationsudvikling og medlem af IDA Lederforum
  • Trine Holst Veicherts, Civilingeniør, Construction Risk Management Specialist og formand i IDA Risk
  • Michael Søgaard Jørgensen, medlem af IDA Teknologivurdering, IDA miljøvurdering og medlem af IDAs tidligere etikudvalg
  • Martin Mose Bentzen, Lektor i teknologietik ved Management Engineering, DTU
  • Cecilie Eriksen, Cand. Mag, post.doc, Ph.d.-studerende, juridisk institut, Aarhus Universitet