Diplom- og eksportingeniøruddannelserne: Ansættelsesvilkår

Læs om ansættelsesvilkår ved diplom- og eksportingeniøruddannelserne.

Hvis du er ansat som underviser på diplomingeniøruddannelsen eller eksportingeniøruddannelsen, vil du, ud over at være omfattet af akademikeroverenskomsten, også være omfattet af stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Overenskomsten, stillingsstrukturen og øvrige relevante aftaler kan findes under offentlige overenskomster og aftaler.

Du vil være ansat i en af følgende stillinger:
- Adjunkt
- Lektor

Adjunkt

Adgangskrav: Kandidat- eller ingeniøruddannelse samt 3 års relevant erhvervserfaring eller Ph.d. grad

Adjunktperiode: 3 år. Perioden kan forlænges pga. barsels- eller adoptionsorlov eller længerevarende sygdom.

Stillingsindhold: Undervisning, faglig udvikling og opgaver (herunder udviklingsopgaver) inden for institutionens formål

Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt adjunkttillæg på 43.900 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Lektorbedømmelse: Skal finde sted inden udløbet af 3. ansættelsesår, og er en helhedsvurdering af de opnåede kvalifikationer – både undervisning og faglige niveau.
- Positiv bedømmelse: Du er kvalificeret til ansættelse som lektor
- Negativ bedømmelse: Det kan aftales at du fortsætter i en periode på indtil 2 år, hvorefter ny bedømmelse finder sted. Hvis anden bedømmelse også er negativ, vil du blive opsagt fra din adjunktstilling med overenskomstmæssigt varsel.

Lektor

Adgangskrav: Positiv lektorbedømmelse

Stillingsindhold: Undervisning, faglig udvikling, opgaver (herunder udviklingsopgaver) inden for institutionens formål og supervisionsforpligtelse.

Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt lektortillæg på 79.800 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Arbejdstid

Du er omfattet af akademikeroverenskomsten § 13, som fastsætter din ugentlige arbejdstid til gennemsnitlig 37 timer inkl. frokostpause.

Ekstern lektor

Hvis du er ansat som ekstern lektor på diplomingeniøruddannelsen eller eksportingeniøruddannelse, vil du være omfattet af cirkulære om eksterne lektorer ved diplomingeniør- og eksportingeniøruddannelsen.

Du kan maksimalt arbejde 500 timer årligt som ekstern lektor. Hvis det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt.

Timeløn pr. forelæsningstime uden forberedelse: 247,01 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).
Samlet timeløn pr. forelæsningstime inklusiv 150 min. alminelig forberedelse: 864,54 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan findes i IDAs offentlige løntabeller.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten