Professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs om ansættelsesvilkårene hvis du er ansat på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi.

Hvis du er ansat som underviser på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi, vil du, udover at være omfattet af akademikeroverenskomsten, også være omfattet af Stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks medie- og Journalisthøjskole. Overenskomsten, stillingsstrukturen og øvrige relevante aftaler kan findes under offentlige overenskomster og aftaler.

Du vil ofte være ansat i en af følgende stillinger:
- Adjunkt
- Lektor

Adjunkt

Adgangskrav: Kvalifikationsniveau der samlet set er højere end adgangsniveauet for de(n) uddannelse(r) du skal undervise på samt faglig indsigt i de(t) fag/fagområde(r), der skal undervises inden for.

Adjunktperiode: 4 år. Perioden kan efter ansøgning forlænges pga. barsels- eller adoptionsorlov eller længerevarende sygdom.
Stillingsindhold: Undervisning, forsknings- og udviklingsaktiviteter og øvrige opgaver inden for institutionens formål.
Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt adjunkttillæg på 42.000 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Lektorbedømmelse: Senest 6 mdr. før udløbet af ansættelsen skal der anmodes om lektorbedømmelse, som er en helhedsvurdering af de opnåede kvalifikationer – både undervisning og faglige niveau. Selve lektorbedømmelsen er reguleret i Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

- Positiv bedømmelse: Du er kvalificeret til ansættelse som lektor
- Negativ bedømmelse: Det kan aftales at du fortsætter i en periode på indtil 2 år, hvorefter ny bedømmelse finder sted. Hvis anden bedømmelse også er negativ, vil du blive opsagt fra din adjunktstilling med overenskomstmæssigt varsel.

Lektor

Adgangskrav: Positiv lektorbedømmelse
Stillingsindhold: Undervisning, forskning- og udviklingsopgaver, samarbejde med relevante forskningsmiljøer og øvrige opgaver inden for institutionen.
Løn: Basisløn i henhold til akademikeroverenskomsten § 4 samt lektortillæg på 83.000kr. årligt (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan ses i IDAs offentlig løntabeller

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Arbejdstid

Du er omfattet af akademikeroverenskomsten § 13, som fastsætter din ugentlige arbejdstid til gennemsnitlig 37 timer inkl. frokostpause.

Når du underviser på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi, har du en årsnorm. Det betyder, at din arbejdstid opgøres og eventuelt merarbejde godkendes og godtgøres på årsbasis.

Ekstern lektor

Hvis du er ansat som ekstern lektor på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi, vil du være omfattet af Stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks medie- og Journalisthøjskole. Aflønning sker dog i henhold til timelønscirkulæret. Stillingsstrukturen og timelønscirkulæret kan findes under offentlige overenskomster og aftaler.

Du kan maksimalt arbejde 300 timer om året.

  • Aflønning sker efter timelønscirkulæret på sats I.
  • Timeløn pr. arbejdstime uden forberedelse: 226,95 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012)
  • Samlet timeløn pr. forelæsningstime inklusiv 150 min. alminelig forberedelse: 571,20 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). De aktuelle beløb kan findes i IDAs offentlige løntabeller (indsæt link).

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten