Gymnasier: Ansættelsesvilkår

Hvis du er ansat som underviser på et gymnasium, vil du enten være omfattet af akademikeroverenskomsten eller Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) overenskomst med Finansministeriet for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Det er din uddannelse som er afgørende for, hvilken overenskomst du omfattes af.

GL’s overenskomst med Finansministeriet dækker følgende uddannelser:
- cand.interpret.
- cand.ling.merc.
- cand.mag.
- cand.phil.
- cand.pæd.
- cand.scient.
- cand.stat.
- cand.theol.
- dr.phil.
- dr.scient.
- lic.phil.
- lic.scient.
- mag.art.
- mag.scient. samt
- cand.comm. med et overbygningsfag fra det naturvidenskabelige eller humanistiske hovedområde samt kandidater med samfundsfag som overbygningsfag

Hvis du ikke har en af disse uddannelser, vil du være omfattet af akademikeroverenskomsten, dog med den undtagelse, at der ydes tillæg og merarbejde efter reglerne i GL’s overenskomst med Finansministeriet, ligesom arbejdstidsreglerne i GL overenskomstens kap. 3 følges. 

Akademikeroverenskomsten samt andre relevant aftaler findes her 
GL’s overenskomst med Finansministeriet kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside her

Løn og pension

Hvis du er ansat efter akademikeroverenskomsten, følger du basislønforløbet i § 4. Basislønnen bliver fastsat på baggrund af din anciennitet. De aktuelle basislønbeløb kan findes i IDA’s offentlig løntabeller

Udover lønnen får du pension, hvor den aktuelle pensionsprocent er 17,1 %

Hvis du er ansat efter GL-overenskomsten følger du basislønforløbet i § 6.
Udover lønnen får du pension, hvor den aktuelle pensionsprocenten er 16,8 %.

Du modtager også et anciennitetsbestemt undervisningstillæg. De aktuelle beløb kan findes i IDAs offentlige løntabeller.

Derudover gives der undervisningstillæg for undervisningen i bestemte fag. Satserne for disse tillæg kan findes i IDAs offentlige løntabeller.
Endelig er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Arbejdstid

Du er omfattet af GL-overenskomstens § 16, som fastsætter din ugentlige arbejdstid til gennemsnitlig 37 timer inkl. frokostpause.

Når du underviser på et gymnasium, har du en årsnorm. Det betyder, at din arbejdstid opgøres og eventuelt merarbejde godkendes og godtgøres på årsbasis.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten